Життєвий і науковий шлях Федора Антоновича Ткаченка (28.06.1921 – 22.02.1985). До 100-річчя від дня народження

  • Н. Ф. Тимчук Харківський національний медичний університет
  • С. М. Даценко Інститут овочівництва та баштанництва НААН

Анотація

Наведено короткий огляд відомостей про життєвий і науковий шлях відомого вітчизняного генетика і селекціонера овочевих та баштанних культур, доктора сільськогосподарських наук, професора Ф. А. Ткаченка, присвячений 100-річчю від дня його народження. Висвітлено основні етапи становлення Ф. А. Ткаченка як особистості і вченого в період Великої Вітчизняної війни, навчання і роботи в Інституті овочівництва та баштанництва НААН. Наводяться дані про його участь у розвитку генетики гетерозису і селекції гетерозисних гібридів овочевих та баштанних культур в Україні. Називаються основні наукові досягнення і здобутки Ф. А. Ткаченка як вченого та педагога. З’ясовано роль Ф. А. Ткаченка у діяльності Інституту овочівництва та баштанництва НААН і формуванні національної наукової школи в галузі генетики і селекції овочевих та баштанних культур.

Ключові слова: овочеві та баштанні культури, генетика гетерозису та гетерозисна селекція рослин в Україні, наукові здобутки Ф. А. Ткаченка.

Посилання

Seed production of vegetable and melon crops / F.A. Tkachenko Ed. Kyiv: Urozhai, 1973. 288 p. [in Ukrainian]

Tkachenko N.M., Tkachenko F. A. Seeds of vegetable and melon crops : monography. Moskow : Kolos, 1977. 192 p. [in Russian]

Varieties of vegetable and melon crops / F.A. Tkachenko Ed. Kyiv: Urozhai, 1978. 328 p. [in Ukrainian]

Tkachenko F.A., Pleshkov K.K., Shulgina L.M. Vegetable growing in open and closed ground : textbook for the higher agricultural educations. Kyiv : Higher school, 1984. 296 p. [in Ukrainian]

Tkachenko Fedor Antonovich (1921–1985). Scientists – geneticists and breeders in the field of crop production / F.F. Adamen Ed. Kyiv: Agrarian Science, 2000. Book 4. P. 302–303. [in Ukrainian]

Fedіr Antonovich Tkachenko (1921–1985). To the 90th anniversary of the birth. Scientists of the Institute of Vegetable and Melon NAAS. Сompiled by M.O. Sklyarevsky. Kharkiv: Pleiades, 2011. Is. 5. 24 p. [in Ukrainian]