Особливості викладання медичної генетики майбутнім лікарям

  • Р. П. Піскун Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • Н. М. Гринчак Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • В. М. Шкарупа
  • О. В. Спрут Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • Т. Б. Васенко Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Анотація

Мета. Вдосконалення навчального процесу під час викладання медичної генетики в рамках дисципліни медичної біології з метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів. Методи. Вивчення методичних розробок та аналіз робочих програм біологічних дисциплін різних медичних університетів, а також розробка методів оптимізації навчального процесу. Результати. У зв’язку з тим, що в умовах сучасного світу постійно зростають вимоги до якості освіти та підготовки висококваліфікованих фахівців, важливого значення набуває активний пошук нових методів та форм навчання, які допомогли б максимально наблизити підготовку студентів до міжнародних стандартів. Науковий прогрес вимагає суттєвого вдосконалення форм викладання, розробки складних навчальних програм, подачі для засвоєння великого обсягу інформації на більш високому, якісно новому рівні. Готуючи майбутніх лікарів, викладачами кафедри медичної біології застосовуються всі необхідні заходи, які не тільки допомагають отримати фундаментальну загально біологічну підготовку, але й оволодіти навичками, які необхідні для практичної і науково-дослідної роботи. Висновки. Широке залучення до педагогічного процесу сучасних методів навчання у вищій школі, наприклад таких, як інтерактивні методи, є суттєвим кроком до якісних змін в освіті, зокрема отримання кращих результатів навчального процесу і професійної підготовки студентів.

Ключові слова: медична генетика, студенти, вища освіта, методи оптимізації навчання, навчальний процес.

Посилання

Mykytenko D.O., Pylyp L. Ya., Linchak O.V. et al. Actual problems of obstetrics and gynecology, clinical immunology and medical genetics. Genetic burden in the Ukrainian population: reproductive losses. 2012. Vol. 24. P. 472–487. [in Ukrainian].

Pishak V.P., Bazhora Yu.I. Medical biology: a textbook. View. 3rd. Vinnytsia: New book, 2017. 608 p. [in Ukrainian]

Kitsera N. Introduction of interactive methods of teaching the basics of medical genetics to medical students. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies: scientific journal. Sumy: Sumy State Pedagogical University A.S. Makarenko, 2020. No. 1 (95). P. 198–211. doi: 10.24139/2312-5993/2020.01/198-211. [in Ukrainian]

Bochkov N.P., Puzarev V.P., Smirnikhina S.A. Clinical genetics: a textbook / ed. Bochkova N.P. 4th ed. M.: GEOTAR-media, 2011. 592 p. [in Russian]

Mileryan V.E. Methodical bases of preparation and carrying out of educational occupations in medical high schools (methodical manual). Kyiv: Khreshchatyk. 2003. 80 p. [in Ukrainian]

Debych M. European approach to the internationalization of higher education. Higher education of Ukraine. 2015. No. 1. P. 75–80. [in Ukrainian]

Medical biology – an exemplary program of the discipline of training specialists of the second (master's) level of higher education. Kyiv, 2018. 30 p. [in Ukrainian]

Pivtorak K.V. Fedzhaga I.V. Formation of personality and motivation for teaching students of medical university. Medical education. 2011. No. 4. P. 28–31. [in Ukrainian]

Dubinin S.I., Pilyugin V.O., Vatsenko A.V. et al. Optimization of educational activity and provision of educational process in teaching medical biology. Morphologia. 2019. Vol. 13 (4). P. 55–60. [in Ukrainian]

Piskun R.P., Kolomiets G., Vashchuk A.A. Organismal level of organization of life. Fundamentals of human genetics (module 2) : Educational and methodical manual. Vinnytsia, 2008. 186 p. [in Ukrainian]

Shkarupa V.M., Shell V.M., Piskun R.P. et al. Biological features of human life (part 1). Workbook for practical classes in medical biology. Vinnytsia, 2020. 102 p. [in Ukrainian]