Проблемні питання методології синекологічної діагностики антропогенної трансформації лісових екосистем

  • О. І. Блінкова Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

З’ясовано шляхи вирішення наукової проблеми щодо удосконалення методології біотичної діагностики антропогенної трансформації лісових екосистем на синекологічному рівні аналізу змін їх структурно-функціональних компонентів. Зміни функціональних показників та параметрів угруповань фіксуються залежно від генезису антропогенного чинника, характеру, інтенсивності і масштабу його впливу та відновлюваності екосистем, але лише за наявності тісного кореляційного зв’язку між найчутливішими структурно-функціональними компонентами (трав’яним ярусом, лісовою підстилкою, поверхневим шаром ґрунту, деревостаном), а також за збереження цілісності консортивних зв’язків. Запропоновано концептуальну модель діагностики порушення людиною лісових екосистем різного функціонального призначення за станом і розвитком консортивних зв’язків продуцентів, консументів, редуцентів (на прикладі рослин, грибів, птахів) через якісні та кількісні параметри відповідних структур, принципи її застосування. Наведено структуру біодіагностичного дослідження консорцій як синекологічної одиниці.

Ключові слова: екосистема, угруповання, антропогенний чинник, трансформація, біорізноманіття, консортивні зв’язки.

Посилання

Lavrov V.V. System approach as a methodological basis for assessing and reducing ecological threats to biodiversity (forest ecosystems). Kyiv: Himjest, 2003. 272 p. [in Ukranian]

Morozov G.F. Forest doctrine. Moscow-Leningrad: Goslesbumizdat, 1949. 456 p. [in Russian]

Sukachev V.N. Selected works, Vol. 1. Lenengrad, 1972. 418 p. [in Russian]

Migunnova E.S. Forests and forest lands (quantifying relationships). Moscow: Ecology, 1993. 364 p. [in Russian]

Golubec M.A. Ecosystemology. Lviv: Polli, 2000. 316 p. [in Ukranian]

Migunnova E.S. Forestry and natural sciences (botany, geography, soil science). Kharkov, 2000; Moscow: MGYL, 2007. 592 p. [in Russian]

Migunnova E.S. Types of forests and types of nature. Saarbrucken: Polmarium Academic Publisching, 2014. 292 p. [in Russian]

Blinkova O. Analysis of synergies between the vegetation cover and the intensity of outwash in mountain conditions. Ecology and noospherology. 2015. Vol. 26 (1). P. 66–74.

Blinkova O., Shupova T. Bird communities and vegetation composition in natural and semi-natural forests of megalopo-lis: correlations and comparisons of diversity indices (Kyiv city, Ukraine). 2018. Ekológia (Bratislava). 37 (3). Р. 259–288. doi: 10.1515/eko-2017-0029.

Blinkova O., Shupova T., Raichuk L. Syn-ecological connections and comparison of α-diversity indices of plant and bird communities on cultivated coenosises. Journal of Landscape Ecology. 2020. Vol. 13 (2). Р. 62–78. doi: 10.2478/jlecol-2020-0010.

Blinkova O., Ivanenko О. Co-adaptive system of tree vegetation and wood-destroying (xylotrophic) fungi in artificial phytocoenoses, Ukraine. Central European Forestry Journal. 2014. Vol. 60 (3). Р. 168–176. doi: 10.2478/forj-2014-0018.

Blinkova O., Ivanenko О. Communities of tree vegetation and wood-destroying fungi in parks of the Kyiv city, Ukraine. Central European Forestry Journal. 2016. Vol. 62 (2). Р. 110–122. doi: 10.1515/forj-2016-0012.

Schiewer U., Al-Saadi H. On the diel rhytm of phytodiversity in Shatt Al-Arab at Basrah. Iraq. Arch. Biol. 1982. No. 93. Р. 158–172.