Статистический анализ цитогенетических данных

  • Л. А. Атраментова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

На прикладі даних, отриманих у цитогенетичному дослідженні, розглянуто типові помилки, які допускають під час виконання статистичного аналізу. Широко розповсюджений, але некоректний статистичний аналіз неминуче призводить до зміщеного результату і підвищує ймовірність неправильного наукового висновку. Причинами помилок є неврахування дизайну дослідження і структури аналізованих даних. У статті з’ясовано, як числова незбалансованість комплексу даних призводить до зміщення результату. На прикладі набору даних пояснено, як виконати балансування комплексу. Показано, в чому полягає перевага представляти вибіркові показники з довірчими інтервалами замість статистичних помилок. Звернуто увагу на необхідність під час вибору статистичного методу враховувати розмір аналізованих часток. Показано, як один і той же набір даних залежно від мети дослідження може бути по-різному проаналізований. Описано алгоритм коректного статистичного аналізу, наведено форму табличного представлення результатів.

Ключові слова: структура даних, чисельно не збалансований комплекс, довірчий інтервал.

Посилання

Biometrica. Retrieved from: biometrica.tomsk.ru/index.htm. [in Russian].

They did not even imagine the science they took to abolish. Retrieved from: colta.ru/articles/society/18725. [in Russian].

Calculator of confidence limits for a sample proportion. Retrieved from: epitools.ausvet.com.au/ciproportion.