Дослідження цитотоксичної дії питної води з використанням методів in vitro

  • М. Р. Верголяс Міжнародна академія екології та медицини, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • Д. В. Коваленко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • І. О. Халіман Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • М. В. Віхляєва Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • K. O. Моложан Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
  • О. О. Верголяс Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація

Мета. Оцінка якості питної води різного походження за її цитотоксичною дією на культури клітин людини і тварин у дослідах in vitro. Методи. Було досліджено цитотоксичний вплив контрольної води, отриманої відповідно до вимог ДСТУ 4174: 2003, водопровідної, бюветної і фасованої води «Evian». Дослідження були проведені на клітинах лінії НЕК-293 (клітини нирки людини) і лінії L929 (фібробласти миші) з Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. Результати. Дослідження в МТТ-тесті цитотоксичності зазначених зразків води показали, що найбільшу токсичну активність щодо клітин нирки людини лінії НЕК-293 проявляли водопровідна і фасована вода (кількість життєздатних клітин за їх впливу склала 61,84 % і 79,06 % відповідно). За впливу води з бювету – 84,55 %, контрольна вода продемонструвала найменший вплив – 93,13 %. У тесті з сульфородаміном В кількість живих клітин за впливу контрольної води склала 100,00 %, водопровідної води – 80,15 %, води з бюветів – 97,11 %, «Evian» 84,70%. Висновки. Найбільший цитотоксичний ефект, за даними МТТ-тесту і тесту з сульфородаміном В, на клітини нирки людини лінії НЕК-293 і фібробласти миші лінії L929 проявляла водопровідна і фасована вода. Найменший вплив на життєздатність клітин надавала вода з бювету і контрольна. Негативний вплив води на життєздатність клітин проявлявся в порушенні функції мітохондрій і синтезу білка.

Ключові слова: цитотоксичность, культура клітин, питна вод.

Посилання

Serdyuk A.M., Polka N.S., Makhnyuk V.M. Modern problems of hygiene of planning and building of settlements (normative-legal regulation). Kyiv: Medinform, 2014. 174 p. [in Ukraine]

Prokopov V.O. Drinking water of Ukraine: medical-ecological and sanitary-hygienic aspects. Кyiv: «Medicine», 2016. 400 p. [in Ukrainian].

Vergolyas M. Сytogenetic evaluation of the drinking water toxicity. EUREKA: Life Sciences. 2016. Vol. 1. Р. 47–54. doi: 10.21303/2504-5695.2016.00054

Trachtenberg I.M. Alternative methods and test systems. Kyiv: VD "Avicenna", 2008. 268 p. [in Ukrainian]

Clemedson C., Kolman A., Forsby A. The Integrated Acute Systemic Toxicity Project (ACuteTox) for the optimisation and validation of alternative in vitro tests. Altern Lab Anim. 2007. Vol. 35. doi: 10.1177/026119290703500102.

Vergolyas M.R., Trachtenberg I.M., Dmitrukha I.M. Estimation of cytotoxic activity of water from different sources of water supply. Environment and Health. 2016. Vol. 4 (80). P. 19–22 [in Ukrainian].

Combes R.D. The use of human cells in biomedical research and testing. Altern. Lab. Anim. 2004. Vol. 32. P. 43–49.

Cavas T. The evaluation of toxicity and mutagenicity of various drinking waters in the human blood lymphocytes (HULYs) in vitro. Food and Chemical Toxicology. 2008. Vol. 46 (7). P. 247–254.

Trakhtenberg I.M., Ulberg Z.R., Chekman I.S., Dmitrukha N.M. Methodical recommendations. Safety assessment of medicinal nanopreparations. Kyiv, 2011. 108 p. [in Ukrainian].

Lee S.K., Kim H.J., Chi S.G., Jang J.Y. Bioflor suppresses expression of Interleukin-8 in HT-29 cell. Intestinal Res. 2004. Vol. 2 (2). P. 96–101.

Atlas R. M. Handbook of Microbiological Media. 4th edition. London New York: Boca Raton: CRC Press; 2010.

Jozefczuk J., Drews K., Adjaye J. Preparation of mouse embryonic fibroblast cells suitable for culturing human embryonic and induced pluripotent stem cells. J Vis Exp. 2012. Vol. 64. P. 3854. doi: 10.3791/3854.

Vergolyas M. Research of cytotoxic activity of water from different water supply sources. Adv Tissue Eng Regen Med Open Access. 2019. Vol. 5 (3). Р. 92‒96. doi: 10.15406/atroa.2019.05.00105.

Yakubchak О.М., Zagrebelny V.O., Adamenko L.V. Regarding the toxicity of chlorinated tap water. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 2013. Vol. 188 (3). P. 182–185.