Перспективи щодо створення вихідного матеріалу для селекції жовтонасінних сортів олійних культур родини Brassicaceae

  • С. Г. Хаблак
  • Я. А. Абдуллаева
  • Л. О. Рябовол
  • Я. С. Рябовол

Анотація

Мета. Вивчення генетичних колекційних ресурсів арабідопсису з метою виявлення мутацій із селекційно-цінними алелями, що представляють інтерес для трансгенезу в культивовані олійні рослини род. Brassicaceae методами генної інженерії і біотехнології. Методи. Емпіричні дослідження (спостереження, порівняння), теоретичні дослідження (абстрагування, аналіз і синтез). Результати. Проведене вивчення генетичних колекцій ресурсів арабідопсису (NASC і ABRC) показало, що в міжнародних колекційних центрах є мутації (tt1-1; tt2-1; tt3-1; tt4-1; tt5-1; tt8-1 і ttg-1) з селекційно-цінними алелями, що придатні для трансгенезу алелів у культивовані олійні рослини род. Brassicaceae з метою створення вихідного матеріалу з жовтим забарвленням насіння. Висновки. Вивчення потенціалу найбільших міжнародних колекційних центрів арабідопсису NASC, ABRC і SASSC за основними біологічними і селекційним ознаками дозволяє виявити господарсько-цінні алелі для реалізації селекційних програм різного напрямку.

Ключові слова: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Brassicaceae, насіння, жовте забарвлення.

Посилання

Konarev A.V. The use of molecular mareks in solving the problems of plant genetic resources and selection. Agrarian Russia. 2006. Vol. 6. Р. 4–21. [in Russian]

State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine in 2006 (extract). Kyiv: State Service for the Protection of Rights to Varieties, 2006. 232 p. [in Ukrainian]

Likhchvor V.V. Plant growing. Cultivation technologies of crops. Kyiv: Center for Educational Literature, 2004. 808 p. [in Ukrainian]

Gaidash V.D. Rape. Ivano-Frankivsk: Siversey LTD, 1998. 224 p. [in Ukrainian]

Seed List. The Nottingham Arabidopsis Stock Center. Nottingham: The University of Nottingham, 1994. 147 p.