Оцінка зразків пшениці м’якої озимої за врожайністю та екологічною пластичністю

  • Є. В. Заїка

Анотація

Мета. Оцінка зразків пшениці м’якої озимої різного походження за врожайністю та екологічною пластичністю для подальшого їх використання як вихідного матеріалу для створення сорту, адаптованого до умов Лісостепу. Методи. Досліджувалася робоча колекція з 30 сортів української та закордонної селекції за врожайністю та господарсько-цінними ознаками в польових умовах зони Лісостепу. Для визначення коефіцієнта екологічної стабільності та пластичності використовували регресійний аналіз. Результати. Виявлені достовірні відмінності генотипів між собою. Сортами, що характеризуються високою екологічною пластичністю та врожайністю і достовірно переважали стандарт Подолянку, були Akteur (235 г/м2), Волошкова (222 г/м2), Смуглянка (241 г/м2), Лісова пісня (283 г/м2), Sarlota (215 г/м2), Перлина Лісостепу (266 г/м2), Поліська-90 (237 г/м2), Столична (290 г/м2). Висновки. Отримані результати вказують на те, що досліджені зразки сортів можуть мати високу потенційну продуктивність і позитивно реагують на покращення умов вирощування, тому їх доцільно використовувати як батьківські компоненти у створенні високоінтенсивних сортів пшениці.

Ключові слова: пшениця м’яка, пластичність, стабільність, адаптивність.

Посилання

Shpaar D. Cereal crops: cultivation, harvesting, storage and use. Kyiv: Zerno, 2012. 704 p. [in Ukrainian]

Shelepov V.V., Malasay V.M., Penzev A.F., Kochmarskyi V.S., Shelepov A.V. Morphology, biology, agriculture value of wheat. Academic edition. Myronivka, 2004. 524 p. [in Russian]

Orluk A.P., Honcharova A.P. Problem of combining high productivity and ecological resistance of winter bread wheat varieties. Factors of Experimental Evolution of Organisms: proseedings. Kyiv: Ahrarna nauka, 2003. P. 80–87. [in Ukrainian]

Zhuchenko A.A. Adaptive system of plant breeding (ecological-genetics basis) Moscow: RUDN, 2001. Vol. 1. 783 p. [in Russian]

Korzun V. Practical aims of cereal crops breeding. New Agriculture. 2010. No. 2. P. 42–44. [in Russian]

Kilchevsky A.V., Khotylyova L.V. Ecological plant breeding. Minsk: Technalohija, 1997. 372 p. [in Russian]

Dospechov B.A. Methodic of field experiment: ducational edition. Moscow: Kolos, 1985. 423 p. [in Russian]

Finlay K.W., Wilkinson G.N. The analysis adaptation in a plant breeding programme. Aust. J. Agric. Res. 1963. Vol. 14. P. 742–754.

Eberhart S.A., Rassel W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop Science. 1966. Vol. 6, No. 1. P. 36–40.

Pacudin V.Z. Lopatina L.M. Methods for assessing the environmental plasticity of varieties of agricultural plants. Agriculture Biology. 1984. No. 40. P. 109–113. [in Russian]

Volcodav V.V, Andruschenko A.V., Pilkevych A.V. Methodic of State Agriculture Crops Variety Trials. Kyiv, 2000. 100 p. [in Ukrainian]

Methods of Breeding and Estimation of disease resistance of wheat and barley in countries of CMEA countries. Praha, 1988. 322 p. [in Russian]