Identification of homogeneous forms of winter wheat under controlled conditions by the cluster analysis method

  • V. N. Tishchenko
  • O. V. Husenkova
  • М. Е. Batashova
  • A. V. Kolesnik
  • N. V. Dubenetc

Abstract

Aim. The purpose of the research is to identify the best genotypes of winter wheat balanced by quantitative characteristics and productivity by three sowing dates. Methods. Structural analysis of plants, mathematical and statistical analysis, cluster analysis. Results. For four years the Govtva winter wheat variety and lines (Peremoha 2 × Kolomak 5) × Stanichnaya, (Peremoha 2 × Kolomak 3) × Stanichnaya were in the best groups of the best clusters at different sowing dates. The line (Peremoha 2 × Kolomak 3) × Zernohrad 11 during 2013-2015 formed high indicators of signs of productivity and prolificness. Such varieties of winter wheat as Samara-2, Sanzhara, Radivonovka, lines - Lord × Manzhelia, Lord × Krizhinka, which for two years in a row (2015-2016) were concentrated in the best groups of the best clusters for all sowing dates, can be used as the initial breeding material. Conclusions. As a result of studies which were held in 2013-2016, winter wheat genotypes were identified which form a high level of quantitative traits and yield regardless of the sowing date, which can be used as parent forms for creating highly productive varieties of winter wheat.

Keywords: winter wheat, signs, productivity.

References

Remeslo V.M., Sayko V F. Sortova ahrotekhnika pshenytsi. Kyiv : Urozhay, 1975. 176 p. [in Ukrainian]

Klymov M.H., Brazhenko I.P. Ozymyna u skhidnomu Lisostepu. Kharkiv: Prapor, 1972. 52 p. [in Ukrainian]

Lyfenko S.F., Druz'iak V.V. Rost i razvitie razlichnykh genotipov ozimoy pshenitsy v zavisimosti ot prodolzhitel'nosti vozdeystviia iaroviziruiushchikh usloviy. Naukovo-tekhnіchniy biuleten' selektsіyno-genetichnogo іnstitutu. Odesa. 1995. No. 1 (86). P. 18–21. [in Ukrainian]

Kniazeva B.M. Zavisimost' urozhaynosti tverdoy pshenitsy ot srokov poseva. Zernovoe khoziaystvo. 2004. No. 6. P. 20–21. [in Russian]

Lytvynenko M.A., Lyfenko S.P. Vplyv strokiv sivby i subletal'nykh zymovykh temperatur na vyzhyvanist' ta vrozhaynist' pshenytsi ozymoi. Visnyk ahrarnoi nauky. 2004. No. 5. P. 27–31. [in Ukrainian]