Потенціал адаптивності закріплювачів стерильності цукрових буряків до регульованих абіотичних чинників

  • М. О. Корнєєва
  • П. І. Вакуленко
  • Л. С. Андрєєва
  • C. М. Тимчишин

Анотація

Мета. Визначити експресію адаптивної здатності закріплювачів стерильності цукрових буряків за різного поєднання абіотичних факторів. Методи. Випробування селекційних матеріалів на агрофонах з різним поєднанням контрольованих абіотичних чинників: розширена і звичайна площа, звичайний і підвищений фон мінерального живлення. Результати. Генотипи мали специфічну взаємодію з конкретним фоном. Діапазон зміни ефектів загальної адаптаційної здатності ліній за врожайністю становив -2,9 ... + 3,4 і цукристістю -0,6…+0,6. При збільшенні рівня мінеральних добрив та різних площах живлення було відібрано відповідно 11 та 9 джерел цінних генів. Підвищений фон мінеральних добрив на звичайній площі живлення був фоном, який вирізнив специфічні комбінації з високим ефектом специфічної адаптивної здатності : Oт1/ Oт4 (+2,5), Oт3/Oтt4 (+0,9), Oт4/Oт2 (+0,9) та Oт6/Oт5 (0,8). На розширеній площі лінії Oт1 і Oт2 добре комбінувалися з лінією Oт4 (відповідно +1,1 і +0,9). Висновки. Лінії О типу характеризуються специфічним відгуком на дію контрольованих абіотичних чинників. Лінії От4 і От6 відносяться до інтенсивного типу. До стабільних за обома ознаками віднесено лінію От3. За збором цукру на звичайному фоні мінерального удобрення за загальною адаптивною здатністю кращими були лінії От6 і От4, а на підвищеному – відповідно лінії От6, От3 і От4. Встановлена висока диференційна здатність селекційних агрофонів з регульованими абіотичними чинниками.

Ключові слова: закріплювачі стерильності, урожайність, цукристість, загальна і специфічна адаптивна здатність, коефіцієнт пластичності.

Посилання

Roik M.V., Kornieieva M.O. Ekolohichna stabilnist i plastychnist perspektyvnykh hibrydiv tsukrovykh buriakiv. Tsukrovi buriaky. 2017. No 3. S. 4–8. [in Ukrainian]

Drahavtsev V.A. Drahavtsev V.A. O putiakh sozdaniya teorii selektsii i tekhnolohii ekologo-genetycheskogo povisheniya produktivnosti i urozhaya rasteniy. Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv. 2013. Vol. 13. P. 39–41. [in Russian]

Kilchevskiy A.V., Khotуleva L.V. Еkologicheskaya selektsiya rasteniy. Minsk: Tеkhnalogiya, 1977. 372 p. [in Russian]

Kornieieva M.O., Ermantraut E.R., Chemerys L.M., Matsuk M.B. Ekolohichna plastychnist i stabilnist produktyvnosti eksperymentalnykh hibrydiv tsukrovykh buriakiv. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. Kyiv, 2013. Vol. 18. P. 20–34. [in Ukrainian]

Wricke G. Uber eine Methode zur Erfassung der Okologischen Streubreite in Feld-versuchen. Z. Pflanzenzuchtung. 1962. B. 4, No 1. 92 p.

Eberhard S.A., Russel W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop. Sci. 1966. Vol. 6, No 1. 36 p.

Tai G.C.C. Genotypic stability analysis and its application to potato regional trial. Crop. Sci. 1971. Vol. 11, No 2. 184 p.

Tai G.C.C. Analisis of genotype – environment interactions of potato yield. Crop. Sci. 1979. Vol. 19, No 4. 434 p.

Zhuchenko A.A. Rol adaptyvnoi systemy selektsyy v rastenyevodstve KhKh1 veka. Kommercheskye sorta polevуkh kultur Rossyiskoi Federatsyy. Moskva: YKAR, 2003. P. 10–15. [in Russian]

Roik M.V., Hizbullin N.H., Sinchenko V.M., Prysiazhniuk O.I. ta in. Metodyky provedennia doslidzhen u buriakivnytstvi. Pid zah. red. M.V. Roika ta N.H. Hizbullina. Kyiv: FOP Korzun D.Iu., 2014. 374 p. [in Ukrainian]

Griffing B. Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Austr. J. Biol. Sci. 1956. P. 9.

Kornieieva M.O., Nenka M.M., Vakulenko P.I. Zastosuvannia selektsiinykh ahrofoniv dlia otsinky adaptyvnosti komponentiv hibrydiv tsukrovykh buriakiv. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. Kyiv, 2014. Vol. 22. P. 111–117. [in Ukrainian]