Реалізація потенційної продуктивності рослин пшениці м’якої озимої за умов посухи

  • О. І. Жук

Анотація

Мета. Метою роботи було дослідження впливу ґрунтової посухи на реалізацію потенційної продуктивності рослин пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.). Методи. Рослини пшениці сортів Куяльнік і Ладижинка вирощували в умовах оптимального живлення та зволоження до фази колосіння-цвітіння, після початку якої дослідні рослини на 8 діб переводили на режим посухи, потім відновлювали їх достатнє водозабезпечення до завершення вегетації. Протягом досліду вимірювали довжину пагонів і колоса. Дозрілі рослини аналізували за структурою врожаю. Результати. Встановлено, що дія посухи у критичній фазі онтогенезу колосіння-цвітіння спричиняла зменшення довжини пагонів, колоса, маси колосів та зерен, кількості та маси зерен на рослину. Висновки. Дефіцит води у ґрунті у критичній фазі колосіння-цвітіння призводив до зниження продуктивності рослин пшениці м’якої озимої через інгібування росту пагонів і колоса, зменшення озерненості і маси колоса і зерен.

Ключові слова: Triticum aestivum L., пагін, колос, продуктивність, посуха.

Посилання

Barnabas B., Jager K., Feher A. The effect of drought and heat stress on reproductive processes in cereals. Plant. Cell Environ. 2008. Vol. 31. P. 11–38. doi: 10.1111/j.1365-3040.2007.01727.x.

Weng X., Wang L., Hu J., Du H., Xu C., Xing Y. Xiao J., Zhang Q. Grain number, plant height and heading date 7 is a central regulator of growth, development and stress response. Plant Physiol. 2014. Vol. 164. P. 735–747. doi: 10.1104/pp.113.231308.

Bancal P. Early development and enlargement of wheat floret primordial suggest a role of partitioning within spike to grain set. Field Crops Res. 2009. Vol. 110. P. 44–53. doi: 10.1016/j.fcr.2008.06.014.

Zhuk O.I. Adaptive evolution of plant water regime and drought tolerance of plants. Factors in experimental evolution of organisms. 2010. Vol. 8. P. 12–16. [in Russian]

Zhuk O.I. Plant adaptation evolution under biotic and abiotic conditions. Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv. 2011. Vol. 11. P. 24–29. [in Russian]

Jaleel, C.A.P. Wahid A., Farooq M., Somasundaram R., Panneerselvam R. Drought stress in plants: a review on morpho-logical characteristics and pigment composition. Int. J. Agric. Biol. 2009. Vol. 11. P. 100–105.

Zhuk O.I. Water transport in plants. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv. Series: biology. 2010. Vol. 11, No. 905. P. 212–217. [in Ukrainian]

Zhuk O.I. Formation of plant adaptive response on water deficit. Physiology and biochemistry of cultivated plants. 2011. Vol. 43, No. 1. P. 26–37. [in Russian]

Zhuk O.I., Grygorjuk I.P., Grodzinsky D.M. Cell plant growth under water stress. Physiology and biochemistry of cultivated plants. 1999. Vol. 31, No. 2. P. 83–93. [in Ukrainian]

Zhuk O.I. The apical dominance in winter wheat. Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv . 2017. Vol. 21. P. 133–137. [in Ukrainian] doi: 10.7124/FEEO.v21.822

Zhuk O.I. Productivity of winter wheat plants under drought. Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv. 2018. Vol. 23. P. 63–67. [in Ukrainian] doi: 10.7124/FEEO.v23.991

Zhuk O.I. Reproductive ability of common winter wheat plants under drought. Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv. 2019. Vol. 24. P. 86–91. [in Ukrainian] doi: 10.7124/FEEO.v24.1084