Особливості застосування селекційних індексів в розрізі селекційної програми пшениці озимої

  • М. Є. Баташова
  • В. М. Тищенко
  • М. В. Дубенець
  • О. М. Шапочка

Анотація

Мета. Метою даного дослідження є аналіз селекційного прогресу з використанням індексів як співвідношень кількісних ознак, на основі багаторічних даних аналізу кількісних параметрів рослин, що прямо чи опосередковано впливають на продуктивність сортів та селекційних ліній. Методи. У якості матеріалу для дослідження були взяті багаторічні дані структурного аналізу рослин сортів та ліній пшениці озимої полтавської селекції за 2000-2018 роки за рядом кількісних ознак, збиральним індексом та індексом атракції. Для статистичної обробки даних була використана програма Statistica 7. Результати. Показане суттєве збільшення показника збирального індексу під тиском добору за період 2000-2018 роки. На ранніх етапах селекції під час проведення доборів за індексом атракції необхідно дотримуватися лімітів коливання даного індексу, встановлених селекціонером відповідно до його моделі сорту, елімінуючи генотипи з різкими коливаннями значення даного індексу. Висновки. У селекційних програмах, спрямованих на підвищення продуктивності озимої пшениці, рекомендовано на ранніх етапах селекції проводити добори за індексом атракції, формувати групи ліній із значенням індексу атракції більше одиниці, вести пошук ліній з максимальним значенням збирального індексу, комплектувати селекційні розсадники за високими показниками насіннєвої продуктивності, звертаючи особливу увагу на міцність стебла.

Ключові слова: пшениця озима, селекційні індекси, збиральний індекс, індекс атракції, ознаки.

Посилання

J.C. Rudd. Success in Wheat Improvement. In book: Wheat Science and Trade. Edited by Brett F. Carver. Wiley-Blackwell. 2009. P. 387–396.

Tyshchenko V.N., Chekalyn N.M. Heneticheskie osnovy adaptivnoy selektsii ozimoy pshenitsy v zone Lesostepi. Poltava, 2005. 270 p. [in Russian]

Dragavtsev V.A. Resheniia tekhnologicheskikh zadach selektsionnogo povysheniia urozhaev, vytekaiushchie iz Teorii ekologo-geneticheskoy organizatsii kolichestvennykh priznakov. East European Scientific Journal. 2019. No. 2 (42). P. 11–26. [in Russian]

Céron-Rojas J.J., Crossa J. Linear Selection Indices in Modern Plant Breeding. Springer, Cham, 2018. 256 p. doi: 10.1007/978-3-319-91223-3.

Ghaed-Rahimi L., Heidari B., Dadkhodaie A. Constraction and efficiency of selection indices in wheat (Triticum aestivum L.) under drought stress and well-irrigated conditions. Plant Breed. Biothech. 2017. (June) 5 (2). P. 78–87. doi: 10.9787/PBB.2017.5.2.78.

Kocherina N.V., Dragavtsev V.A. Vvedenie v teorii ekologo-geneticheskoy organizatsii poligennykh priznakov rasteniy i teoriiu selektsionnykh indeksov. StPetersburg: «Don Bosko», 2008. 87 p. [in Russian]