He started in Odesa: to O.O. Sozinov’s 90-years anniversary from birthday

  • V. M. Sokolov
  • S. P. Lyfenko
  • A. F. Stelmakh

References

Lyfenko S.P. Selekciyno-genetychnyj instytut, 100 rokiv (1912–2012). Odesa: Astroprint, 2012. 130 p. [in Ukrainian]

Stelmakh A.F. Chy mogli buty tochky zitknennia polozhen’ klasychnoi genetyky ta “michurins’koi biologii”? Faktory

experimental’noi evoliutsii organizmiv. 2014. Vol. 14. P. 250–254. [in Ukrainian]

Stelmakh A.F. Rozhdionnyj na hutorie v Zapadnoj Bielarusi (Vospominaniya). Odessa: Astroprint, 2017. 334 p. [in Russian]

Stelmakh A.F., Fajt V.I. Viddil genetyki: vid “pererobliuvannia spadkovosti” do siogodennia. Zbirnyk nauk. prac SGI-NC NAIS. Odesa, 2002. № 3 (43). P. 121–129. [in Ukrainian]