Радіаційно індуковані зміни вмісту вторинних метаболітів у фітосировині шавлії лікарської та розторопші плямистої

  • С. А. Пчеловська
  • С. В. Літвінов
  • Ю. В. Шиліна
  • В. В. Жук
  • К. В. Листван
  • А. Г. Салівон
  • Л. В. Тонкаль

Анотація

Мета. Багаторічні дослідження впливу сублетальних доз передпосівного рідкоіонізуючого опромінення насіння продемонстрували ефективність радіаційної біотехнології стимуляції накопичення фармацевтично цінних вторинних метаболітів у лікарській сировині багатьох поширених в Україні лікарських рослин. Метою пропонованої роботи була оцінка ефективності названої технології щодо насіння шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) та розторопші плямистої (Silybum marianum L.). Методи. Використовували рентгенівське передпосівне опромінення насіння у дозах до 50 Гр, спектрофотометричний аналіз водно-етанольних екстрактів, флуоресцентну мікроскопію епідермісу листків. Результати. Визначено дози передпосівного рідкоіонізуючого опромінення насіння, що максимально стимулюють як приріст біомаси лікарської сировини, так і накопичення у ній вторинних метаболітів. Зокрема, для шавлії лікарської такими дозами є 5 Гр, 20 Гр, для розторопші плямистої – 10 Гр та 20 Гр. Висновки. Рекомендовано використовувати одночасно дві стимулюючі дози, оскільки результат впливу суттєвим чином залежить від фізіологічного стану насіння, умов вирощування, сортових особливостей. З’ясовано, що підвищення вмісту флавоноїдів і фенолів у лікарській сировині є надійним та відтворюваним маркером стимуляції накопичення розмаринової кислоти у листі шавлії лікарської.

Ключові слова: радіаційно-індукована стимуляція, Salvia officinalis, Silybum marianum, розмаринова кислота, силібінін.

Посилання

Pchelovska S.A., Litvinov S.V., Shylina Yu.V., Lystvan K.V., Zhuk V.V., Sokolova D.O., Tonkal L.V., Salivon A.H., Nesterenko O.H. Vplyv peredposivnoho oprominennia nasinnia romashky likarskoi na nakopychennia flavonoidiv. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv, 2018. Vol. 22. P. 311–317. doi: 10.7124/FEEO.v22.967 [in Ukrainian]

Salivon A.H., Lystvan K.V., Litvinov S.V., Pchelovska S.A., Shylina Yu.V., Zhuk V.V., Tonkal L.V. Vyznachennia vplyvu riznykh doz peredposivnoho oprominennia nasinnia na vmist flavonoidiv ta fenoliv u likarskiy syrovyni zviroboiu zvychaynoho. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv, 2019. Vol. 25. P. 310–315. doi: 10.7124/FEEO.v25.1183 [in Ukrainian]

Lioshina L., Bulko O., Litvinov S., Pchelovska S., Sokolova D., Berestyanaya A., Tonkal L., Salivon A. X-ray effects on stress response of the Ri-transformants in vitro Digitalis purpurea L. Radiation&Applications. 2017. Vol. 2 (1). P. 1–4. doi: 10.21175/RadJ.2017.01.001.

Pchelovska S.A., Shylina Yu.V., Lystvan K.V., Zhuk V.V., Sokolova D.O., Tonkal L.V., Salivon A.H., Nesterenko O.H. Patent na korysnu model «Sposib pidvyshchennia vmistu flavonoidiv u syrovyni likarskykh roslyn shliakhom peredposivnoi radiatsiynoi obrobky nasinnia» No 129749. [in Ukrainian]

Dai J., Mumper R.J. Plant phenolics: extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. Molecules. 2010. Vol. 15 (10). P. 7313–7352. doi: 10.3390/molecules15107313.

Butnariu M., Coradini K. Evaluation of Biologically Active Compounds from Calendula officinalis Flowers using Spectrophotometry. Chem Cent J. 2012. Vol. 6. P. 35–40. doi: 10.1186/1752-153X-6-35.

Djeridane A., Yousfi M., Nadjemi B. et al. Antioxidant activity of some algerian medicinal plants extracts containing phenolic. Food chemistry. 2006. Vol. 97 (4). P. 654–660. doi: 10.1016/j.foodchem.2005.04.028.