Розподіл індексу ізонімії на території України

  • М. Ю. Горпинченко
  • Л. О. Атраментова

Анотація

Мета. Розрахувавши індекс ізонімії Ir для популяцій обласного рівня, проаналізувати закономірність розподілу його значень на територіях України, що відрізняються географічними умовами і попередньою історією формування населення. Методи. З використанням тотального списку прізвищ розраховані індекси ізонімії для всього населення України, окремих регіонів і областей. Результати. Показник Ir для всього населення України дорівнює 2,13×10-4. В окремих регіонах України він має такі значення: схід – 2,69 ×10-4, південь – 2,23×10-4, центр – 3,15×10-4, північ – 3,40×10-4, захід – 2,40×10-4. Карта розподілу частот Ir для обласних популяцій демонструє градієнт цього показника, що підвищується з південного сходу на північний захід країни. Мінімальне значення Ir спостерігається в Криму (1,61×10-4), максимальне у Волинської області (7,14×10-4). Висновки. Індекс ізонімії українського населення має значення такого ж порядку, що і в інших європейських країнах. Територіально залежне варіювання індексу ізонімії знаходить пояснення в особливостях історії та ландшафту місцевості.

Ключові слова: популяція, ізонімія, прізвища, міграції, дрейф генів.

Посилання

Cavalli-Sforza L.L., Bodmer W.F. The genetics of human populations. W.H.Freeman. San Francisco. 1971. 965 p.

Barrai I., Formica G., Scapoli C. et al. Microevolution in Ferrara: Isonymy 1890–1990. Annals of Human Biology. 1992. Vol. 19, No 4. P. 371–385. doi: 10.1080/03014469200002242.

Balanovska E.V., Balanovsky O.P. Russian Gene Pool on the Russian Plain. Luch. Moscow. 2007. 416 p. [in Russian]

Barrai I., Rodriguez-Larralde A., Mamolini E., Manni F., Scapoli C. Elements of the surname structure of Austria. Annals of Human Biology. 2000. Vol. 27, No 6. P. 607–622. doi: 10.1080/03014460050178696.

Barrai I., Rodriguez-Larralde A., Manni F., Ruggiero V., Tartari D., Scapoli C. Isolation by language and isolation by distance in Belgium. Annals of Human Biology. 2004. Vol. 68, No 1. P. 1–16. doi: 10.1046/j.1529-8817.2003.00044.x.

Barrai I., Rodriguez-Larralde A., Mamolini E., Scapoli C. Isolation by distance in Italy. Human Biology. 1999. Vol. 71, No 6. P. 947–961. Accessed from: www.jstor.org/stable/41465794.

Rodriguez-Larralde A., Barrai I., Nesti C., Mamolini E., Scapoli C. Isonymy and isolation by distance in Germany. Human Biology. 1998. Vol. 70, № 6. P. 1041–1056. Accessed from: www.jstor.org/stable/41465701.

Barrai I., Rodriguez-Larralde A., Manni F., Scapoli C. Isonymy and isolation by distance in the Netherlands. Human Biology. Vol. 74, № 2. P. 263–283. Accessed from: www.jstor.org/stable/41466051.

Scapoli C., Goebl H., Sobota S., Mamolini E., Rodriguez-Larralde A., Barrai I. Surnames and dialects in France: Population structure and cultural evolution. Journal of Theoretical Biology. 2005. Vol. 237. No 1. P. 75–86. doi: 10.1016/j.jtbi.2005.03.035.

Gorpynchenko M.Yu., Atramentova L.A. Population genetic characteristics of the population of ukraine obtained with the use of surnames. Bulletin of the Kiev National Taras Shevchenko University. Biology. 2015. Vol. 1. No 69. P. 68–71. [in Ukrainian]

Tarskaia L., El’chinova G.I., Scapoli C., Mamolini E., Carrieri A., Rodriguez-Larralde A., Barrai I. Surnames in Siberia: a study of the population of Yakutia through isonymy. American Journal of Physical Anthropology. 2009. Vol. 138, No 2. P. 190–198. doi: 10.1002/ajpa.20918.

Liu Yan, Chen Liujun, Yuan Yida, Chen Jiawei A Study of Surnames in China Through Isonymy. American Journal of Physical Anthropology. 2012. Vol. 148, No 3. P. 341–350. doi: 10.1002/ajpa.22055.

Barrai I., Cavalli-Sforza L. L., Moroni A. Isonymy structure of USA population. American Journal of Physical Anthropology. 2001. Vol. 114, No 2. P. 109–123. doi: 10.1002/1096-8644(200102)114:2<109::AID-AJPA1011>3.0.CO;2-I.

Boiko O.D. Istoriia Ukrainy. Kyiv: Akadevydav. 2007. 688 p. [in Ukrainian]