"Хмарні" технології як засіб формування та розвитку еволюційних понять у майбутніх вчителів біології

  • К. І. Бородіна
  • А. М. Кмець
  • О. І. Луценко

Анотація

Мета. Cтаття присвячена обґрунтованню теоретичних і методичних засад фахової підготовки вчителів біології в умовах інформаційно-освітнього середовища; багаторівневих та диференційованих підходів у навчальній діяльності з можливістю неперервного отримання on-line та off-line допомоги. Методи. Аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури; синтез, узагальнення; психолого-педагогічне спостереження, анкетування, педагогічний експеримент. Результати. Авторами запропонована методика залучення інформаційних технологій, зокрема хмарних сервісів, включення їхніх різновидностей до всіх видів діяльності викладача з метою сприяння взаємодії між суб’єктами освітнього процесу, удосконалення змісту, форм та шляхів взаємодії викладача та студентів у процесі формування та розвитку еволюційних понять. Висновки. Навчально-методичне забезпечення, розроблене в умовах хмарно орієнтованого середовища, буде відкритим та динамічним, елементарно змінним та сприйнятливим для формування і розвитку наукових понять, зокрема еволюційних.

Ключові слова: «хмарні технології», формування, розвиток, еволюційні поняття, засоби навчання.

Посилання

By`kov V.Yu. Suchasni zavdannya informaty`zaciyi osvity`. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya. URL: http://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/article/view/25/13 (Last accessed: 12.02.2019). [in Ukrainian]

Gurevy`ch R.S. Informacijna kul`tura pedagoga yak neobxidny`j komponent suchasnoyi osvity`. Suchasni informacijni texnologiyi ta innovacijni metody`ky` navchannya v pidgotovci faxivciv: metodologiya, teoriya, dosvid, problemy`: zb. nauk. pr. Ky`yiv, 2010. Vy`p. 23. P. 190–195. [in Ukrainian]

Kozyar M.M. Modernizaciya navchal`no-vy`xovnogo procesu na osnovi vy`kory`stannya yedy`nogo informacijnogo osvitn`ogo seredovy`shha Teoriya i prakty`ka upravlinnya social`ny`my` sy`stemamy: shhokvartal`ny`j naukovo-prakty`chny`j zhurnal. Xarkiv: NTU «XPI», 2011. No 1. P. 3–9. [in Ukrainian]