Визначення впливу різних доз передпосівного опромінення насіння на вміст флавоноїдів у лікарській сировині звіробою звичайного

  • А. Г. Салівон
  • К. В. Листван
  • С. В. Літвінов
  • С. А. Пчеловська
  • Ю. В. Шиліна
  • В. В. Жук
  • Л. В. Тонкаль

Анотація

Мета. Метою роботи було визначення доз гамма- та рентгенівського опромінення насіння звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.), які зумовлюють збільшення біомаси та накопичення флавоноїдів у лікарській сировині. Методи. Рентгенівське та g-опромінення насіння, біометричні методи, екстракція флавоноїдів, кількісна оцінка вмісту флавоноїдів в екстрактах за допомогою спектрофотометрії (СФ), якісний і напівкількісний аналіз екстрактів із використанням високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), загальноприйняті статистичні методи обробки та аналізу даних. Результати. Доведено, що гостре рентгенівське передпосівне опромінення насіння звіробою звичайного у дозі 20 Гр призводить до збільшення врожаю лікарської сировини (ЛС) без втрати її фармацевтичної цінності. Також виялено зростання концентрації кверцетину, рутину, гіперозиду у ЛС рослин, вирощених із насіння, що було хронічно опромінене g-радіацією у сумарній дозі 1 Гр. ВЕРХ-аналіз екстрактів підтвердив, що якісний склад водно-спиртових екстрактів звіробою внаслідок дії опромінення на насіння не змінювався. Висновки. Отримані результати підтверджують можливість застосування передпосівного опромінення насіння звіробою звичайного в інтервалі доз 1–35 Гр з метою збільшення його продуктивності та підвищення фармацевтичної цінності лікарської сировини.

Ключові слова: звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.), іонізуюче опромінення, продуктивність, флавоноїди.

Посилання

Moghaddam S.S., Jaafar H., Ibrahim R., Rahmat A., Aziz M.A., Philip E. Effects of acute gamma irradiation on physiological traits and flavonoid accumulation of Centella asiatica. Molecules. 2011. 16 (6). P. 4994–5007. doi: 10.3390/molecules16064994.

Grodzinskiy D.M. Adaptivnaia strategiia fiziologicheskikh protsessov rasteniy. Kiev: Naukova dumka, 2013. 300 s. [in Rus-sian] / Гродзинский Д.М. Адаптивная стратегия физиологических процессов растений. К.: Наукова думка, 2013. 300 с.

Chunga B.Y., Lee Y.-B., Baeka M.-H., Kim J.-H., Wia S.G., Kim J.-S. Effects of low-dose gamma-irradiation on production of shikonin derivatives in callus cultures of Lithospermum erythrorhizon S. Radiation Physics and Chemistry. 2006. Vol. 75, Iss. 9. P. 1018–1023.

Pйrez M.B., Calderуn N.L., Croci C.A. Radiation-induced enhancement of antioxidant activity in extracts of rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Food Chemistry. 2007. Vol. 104, Iss. 2. P. 585–592.

Grodzinsky D., Shylina Yu., Pchelovska S., Litvinon S., Sokolova D., Zhuk V., Tonkal L., Salivon A., Nesterenko O. The effect of acute X-ray irradiation of medicinal plant seeds on the secondary metabolite productivity. Fourth International Con-ference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, RAD 4: Book of Abstracts. Niљ: University, Faculty of Electronic Engineering (Niљ, Serbia, May 23–27, 2016). Niљ, Serbia, 2016. Р. 214.

Lioshyna L., Bulko O., Litvinov S., Pchelovska S., Sokolova D., Berestyanaya A., Tonkal L., Salivon A. X-ray exposure to the stress response from Ri-transformed regenerants Digitalis purpurea L. in vitro. Radiation and Applications Journal. Vol. 2. Iss. 1. P. 1–4. doi: 10.21175/RadJ.2017.01.001. URL: http://www.rad-journal.org/index.php?id=4 (Last accessed: 1.04.2019).

Kovalev N.V., Kislichenko V.S., Zhuravel I.A. Farmakognoziia: Uchebnik dlia stud. Vyssh. Ucheb. Zaved. Kh.: Izd-vo NFaU, 2007. 272 p. [in Russian]

Gosudarstvennaia farmakopeia SSSR XI izdanie 1 i 2 t. M.: Meditsina, 1990. 399 p. [in Russian]

Blois M.S. Antioxidant Determinations by the Use of a Stable Free Radical. Nature. 1958. Vol. 181. P. 1199–1200.