Створення мiжродових гібридів фестулоліуму морфотипу кострицi oчеретяної з використанням постгеномних технологій і ДНК-маркування

  • И. П. Кондрацкая
  • А. Н. Юхимук
  • В. А. Столепченко
  • О. В. Чижик
  • З. Г. Козловская
  • П. П. Васько
  • В. Н. Решетников

Анотація

Мета. Сформувати сорто-популяції міжродових гібридів фестулоліуму морфотипу костриці очеретяної. Провести ДНК-маркування створених гібридних рослин фестулоліуму і батьківських форм. Методи. Створення міжродових гібридів фестулоліуму здійснювалиметодом ембріокультури з незрілої зернівки з дорощуванням на живильному середовищі. Для маркування залучених у дослідження генотипів рослин було відібрано мультилокусні праймери, що маркують ДНК, асоційовану з кодуючими ділянками SCoT (Start Codon Targeted Polymorphism) і SRAP (Sequence-related amplified polymorphism). Результати. Отримано життєздатні рослини міжродових гібридів фестулоліуму морфотипу костриці очеретяної. Відібрано найкращі біотипи фестулоліуму для формування сорто-популяцій з високою кормовою і насіннєвою продуктивністю. Представлена система реєстрації генотипів гібридних рослин та їх батьківських форм у вигляді молекулярно-генетичного паспорта, який відображає склад алелів у локусах, асоційованих з кодуючими ділянками ДНК. Висновки. Відібрано кращі біотипи із заданими господарсько-цінними ознаками і залучено їх до подальшого селекційного процесу. Складено молекулярно-генетичні паспорти гібридних рослин фестулоліуму і батьківських форм.

Ключові слова: фестулоліум, незріла зернівка, біотипи, ДНК, ПЛР, молекулярно-генетичний паспорт.

Посилання

Bogomolova I.V. Justification of the use of herbicides in sowing of perennial grass cops: avtoref. dys. ... kand. agric. nauk. Priluki, Minsk region, 2016. 24 p. [in Russian]

Kluga E.R., Vasko P.P. Festulolium: agrobiologicheskie aspectu vozdeluvania. Minsk: Minfin, 2016. 65 p. [in Russian]

Dempster E.L., Pryor K.V., Francis D., Young J.E., Rogers H.J. Rapid DNA extraction from ferns for PCR-based analyses. Biotechnigues. 1999. Vol. 27 (1). P. 66–68.

Cabo S., Ferreira L., Carvalho A., Martins-Lopes P., Martín A., Lima-Brito J.E. Potential of Start Codon Targeted (SCoT) markers for DNA fingerprinting of newly synthesized tritordeums and their respective parents. J. Appl. Genet. 2014. Vol. 55. P. 307–312. doi: 10.1007/s13353-014-0211-3.

Que Y.X., Pan Y.B., Lu Y.H., Yang C., Yang Y.T., Huang N., Xu L.P. Genetic analysis of diversity within a Chinese local sugarcane germplasm based on start codon targeted polymorphism. BioMed Res. Int. 2014. Vol. 2014 (5). P. 468375. doi: 10.1155/2014/468375.

Li G., Quiros C.F. Sequence-related amplified polymorphism (SRAP), a new marker system based on a simple PCR reaction: its application to mapping and gene tagging in Brassica. Theor Appl Genet. 2001. Vol. 103. P. 455–461.

Hao Q., Liu Zh.-A., Shu Q.-Y., Zhang R., Rick J. De, Wang L.-Sh. Studies on Paeonia cultivars and hybrids identification based on SRAP analysis. Hereditas. 2008. Vol. 145. P. 38–47.