Взаємодія скафолдного білка інвадоподій TKS4 з родиною інтерсектинів

  • С. В. Кропивко
  • Т. А. Грязнова
  • А. В. Риндич

Анотація

Мета. Скафолдний білок TKS4 є одним із ключових білків інвадоподій – спеціалізованих мембранних структур, які забезпечують інвазію та метастазування злоякісних клітин. TKS4 – білок-субстрат для тирозинової кінази SRC, який бере участь у формуванні вигинів мембрани, впливає на продукцію клітиною активних форм кисню, взаємодіє з мембранними металопротеїназами, які спричиняють деградацію позаклітинного матриксу, але досі остаточно не з’ясована його роль в інвазивних структурах. Подальше вивчення молекулярних компонентів інвадоподій, а також специфічних взаємодій між ними дозволить краще зрозуміти механізми клітинної інвазії. Методи. Білок-білкові взаємодії ідентифікували за допомогою in vitro преципітації білкових комплексів за допомогою GST-злитих білків та коімунопреципітації. Результати. Ідентифіковані нові партнери TKS4 – адаптерні білки ITSN1 і ITSN2. Визначено, що утворення комплексів між інтерсектинами та TKS4 забезпечують домени SH3A, SH3C та SH3E ITSN1 та ITSN2. Встановлено, що фосфорилювання TKS4 за залишками тирозину не впливає на взаємодію з інтерсектинами. Виснов-ки. Скафолдний білок TKS4 взаємодіє з адаптерними білками ITSN1 та ITSN2 in vitro. Утворення білкового комплексу TKS4/ITSN1 підтверджено in vivo в інвазивних клітинах лінії MDA-MB-231.

Ключові слова: TKS4, ITSN1, ITSN2, білок-білкові взаємодії.

Посилання

Abram C. L., Seals D. F., Pass I., Salinsky D., Maurer L., Roth T.M., Courtneidge S.A. The Adaptor Protein Fish Associates with Members of the ADAMs Family and Localizes to Podosomes of Src-transformed Cells. J Biol Chem. 2003. Vol. 278, № 19. P. 16844–16851. doi: 10.1074/jbc.M300267200.

Lock P., Abram C.L., Gibson T., Courtneidge S.A. A new method for isolating tyrosine kinase substrates used to identify fish, an SH3 and PX domain-containing protein, and Src substrate. EMBO J. 1998. Vol. 17, № 15. Р. 4346–4357. doi: 10.1093/emboj/17.15.4346.

Buschman M.D., Bromann P.A., Cejudo-Martin P., Wen F., Pass I., Courtneidge S.A. The Novel Adaptor Protein Tks4 (SH3PXD2B) Is Required for Functional Podosome Formation. Mol. Biol. Cell. 2009. Vol. 20, № 5. P. 1302–1311. doi: 10.1091/mbc.E08-09-0949.

Murphy D.A., Courtneidge S.A. The “ins” and “outs” of podosomes and invadopodia: characteristics, formation and function. Nature Reviews. Molecular Cell Biology. 2011. Vol. 12, № 7. P. 413–426. doi: 10.1038/nrm3141.

Kropyvko S.V. New partners of TKS4 scaffold protein. Biopolym. Cell. 2015. Vol. 31, № 5. P. 395–401. doi: http://dx.doi.org/10.7124/bc.0008FC.

Tsyba L.O., Dergai M.V., Skrypkina I.Ya., Nikolaienko O.V., Dergai O.V., Kropyvko S.V., Novokhatska O.V., Mor-derer D.Ye., Gryaznova T.A., Gubar O.S., Rynditch A.V. ITSN protein family: regulation of diversity, role in signalling and pathology. Biopolym. Cell. 2013. Vol. 29, № 3. P. 244–251. doi: 10.7124/bc.00081E.

Gryaznova T., Kropyvko S., Burdyniuk M., Gubar O., Kryklyva V., Tsyba L., Rynditch A. Intersectin adaptor proteins are associated with actin-regulating protein WIP in invadopodia. Cell Signal. 2015. Vol. 27, № 7. P. 1499–1508. doi: 10.1016/j.cellsig.2015.03.006.