Ідентифікація збудника бурої бактеріальної плямистості люпину за наявністю гену секреції сірінгоміцину (syrD)

  • Л. А. Данкевич

Анотація

Мета. З метою коректної видової і внутрішньої ідентифікації ізольованих і колекційних штамів збудника бурої бактеріальної плямистості люпину проведено детектування генів секреції фітотоксину сирингоміцину (syrD). Методи. У ході досліджень було використано мікробіологічні і молекулярно-генетичні (ПЛР) методи. Результати. Встановлено наявність генів секреції фітотоксину сирингоміцину (syrD) у колекційних та ізольованих штамах збудника бурої бактеріальної плямистості і типового штаму Pseudomonas syringae pv. syringae УКМ B-1027Т. Виявлено, що кількість продукту ПЛР у колекційних штамах «Pseudomonas lupinі» різниться та корелює з їх патогенними властивостями. Висновки. Спираючись на результати попередніх і представлених у цій роботі досліджень, завершено рекласифікацію виду «Pseudomonas lupinі» і штами, що раніше належали до цього виду, віднесено до Pseudomonas syringae pv. syringae.

Ключові слова: ідентифікація, гени секреції сирингоміцину (syrD), збудник бурої бактеріальної плямистості люпину.

Посилання

Beltyukova K.I., Koroleva I.B. Muras V.A. Bacterial diseases of grain – legumes. K.: Naukova Dumka, 1974. 39 р. [in Ukrai-nian]

Gvozdiak R.I., Pasichnik L.A., Yakovleva L.M., Moroz S.M., Litvinchuk O.O., Zhytkevich N.V., Hodos S.F., Butsenko L.M., Dankevich L.A., Grinnik I.V., Patty V.P. Phytopathogenic bacteria. Bacterial diseases of plants. K.: LLC "NVP "Interservis", 2011. 444 p. [in Ukrainian]

Brenner D.J, Krieg N.R., Staley J.T., Garrity G.M. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. New York USA: Springer Science+ Business Media, 2005. 689 р.

List of prokaryotic names with standing in nomenclature. URL: www.bacterio.net/pseudomonas.html.

Bultreys A., Gheysen I. Biological and Molecular Detection of Toxic Lipodepsipeptide Producing Pseudomonas syringae Strains and PCR Identification in Plants. Applied and environmental microbiology. 1999. Vol. 65, No. 5. P. 1904–1909.

Bender C.L., Alarcon-Chaidez F., Gross D.C. Pseudomonas syringae Phytotoxins: Mode of Action, Regulation, and Biosyn-thesis by Peptide and Polyketide Synthetases. Microbiology and molecular biology reviews. 1999. Vol. 63, No. 2. P. 266–292.

Dankevych L.A. Phenotypic and genotypic properties of the agent of the agent of lupine's brown spottiness. Microbiolog. Journal. 2006. Vol. 8, № 6. P. 20–27. [in Ukrainian]

Dankevych L.A. Genetic profiling of bacteria of the genus Pseudomonas affecting legumes. Factors of experimental evolution of organisms. 2018. Vol. 22. P. 120–125 [in Ukrainian]