Подібність за типами темпераменту у родичів

  • Е. Н. Эткало
  • Л. А. Атраментова

Анотація

Мета дослідження – оцінити рівень подібності дітей і батьків за типом темпераменту. Методи. За допомогою опитувальника Г. Айзенка (EPI) виконано психометричне тестування підлітків та їх батьків. Розраховані показники асоціації в конкордатних парах батьки/нащадки. Результати. У чоловіків першого покоління найбільш частими є сангвіністичний (31 %) і холеричний тип темпераменту (30 %), у жінок – меланхолічний (40 %). У хлопців (чоловіки другого покоління) всі типи темпераменту зустрічаються приблизно з однаковою частотою, дівчата – найчастіше холерики (39 %). Меланхоліки серед них складають 28 %, флегматики – 20 %, сангвініки – 13 %. Подібність за темпераментом – доля конкордантних пар – найбільше виражена в парах мати/син (45 %). Співвідношення інших конкордантних пар складає: мати/дочка і батько/дочка – 32 %, батько/син – 20 %. Найсильніша асоціація прослідковується в парах мати/син за флегматичним темпераментом (r=0,54), а також холеричному (r=0,26). Висновки. У асоціації темпераменту у батьків і нащадків виявлений материнський ефект.

Ключові слова: темперамент, опитувальник Г. Айзенка (EPI), конкордантність родичів, коефіцієнт асоціації

Посилання

Shoot J. The role of temperament in mental development. Moscow, Progress, 1982, 231 s.

Rusanov V.М. Psychology and Psychophysiology of Individual Differences: Some Results and Immediate Tasks of System Research. Psychological Journal. 1991. Vol. 12, № 5. P. 3–17.

Onishchenko V. Genetic and environmental influences on the individual characteristics of temperament (according to J. Strehl) in the Polish sample. The theoretical and experimental psychology. 2009 T. 2, № 3 P. 26–32. [in Russian]

Plomin R., Nesselroade J.R. Behavioral genetics and personality change. J. of Personality. 1990. Vol. 58. P. 191–220.

Strelau J. Temperament: A psychological perspective. New York: Plenum Press, 1998.

Efroimson V.P. Genius and Genetics. M.: Russian World, 1998. 544 p. [in Russian]

Malykh S.B., Egorova M.S., Meshkova T.A. Fundamentals of psychogenetics. Moscow: Epidaurus, 1998. P. 744. [in Russian]

Plokhinsky N.A. Biometrics. 2nd ed. M .: Publishing House of Moscow State University, 1970. 367 s. [in Russian]

Atramentova L.A., Filiptsova O.V. Introduction to psychogenetics. M.: Flint: Moscow Psychological and Social Institute, 2004. 472 p. [in Russian]

Atramentova L.A., Luchko E.N. Aggression and empathy as factors of genetic differentiation of the urban population. Genetics. 2016. Vol. 52, No 6. P. 705–712. [in Russian]

Filiptsova O.V. Population – genetic analysis behavioral mark: dosvіd vivchennya population of Ukraine: avtoref. dis… dr. biol. sciences. Kiev, 2009. 34 p. [in Ukrainian]

Luchko K.M. Aggression and empathic factor of genetically differentiated populations: avtoref. dis... cand. biol sciences. Kiev, 2016. 22 p. [in Ukrainian]

Filiptsova O.V., Atramentova L.A. Genetic analysis of human behavior. Germany: Palmarium Academic Publishing, 2014. 276 p. [in Russian]