Індекси добору у нащадків Drosophila melanogaster Meig. після гострого γ-опромінювання

  • Д. О. Скоробагатько
  • В. Ю. Страшнюк
  • О. О. Мазілов

Анотація

Мета. Метою роботи було дослідити інтенсивність добору в двох поколіннях Drosophila melanogaster Meig. після гострого g-опромінення. Методи. Експерименти проводили на лінії дикого типу Oregon-R. Триденних імаго опромінювали гальмівними g-квантами в дозах 8 Гр, 16 Гр і 25 Гр на лінійному прискорювачі електронів ЛУЭ-10. Опромінених (О) і неопромінених (К) мух схрещували у чотирьох різних комбінаціях: К×К (контроль), О×К, К×О и О×О. Індекси добору розраховували за формулою Кроу на основі показників плодючості, смертності/виживання у дорепродуктивний період розвитку. Результати. Індекси добору в поколінні F1 після опромінення зростають пропорційно отриманій дозі: на ембріональному рівні в 2,0–7,2 раза, на постембріональному – в 1,3–7,6 раза. У поколінні F2 індекси добору суттєво зменшуються. Висновки. Тиск добору суттєво посилюється в першому поколінні після g-опромінення і послаблюється, наближуючись до рівня контролю і нижче у нащадків F2.

Ключові слова: Drosophila melanogaster Meig., плодючість, ембріональна смертність, лялечкова смертність, іонізуюче випромінювання.

Посилання

Dubrova Yu.E. Genomic instability in the offspring of irradiated parents: Facts and interpretations. Russian Journal of Genetics. 2006. Vol. 42. P. 1116–1126. [in Russian]

Golub N.Ia., Chernyk Ia.I. Mutations induced by X-ray irradiation and certain chemical reagents that alter the life span of Dro-sophila melanogaster. Cytology and Genetics. 2008. Vol. 42. P. 30–36. [in Ukrainian]

Skorobagatko D.A., Shakina L.A., Strashnyuk V.Yu., Mazilov A.A. Lethal and recombinative action of -radiation in genetically unstable Drosophila melanogaster Bar Strain Radiatsionnaya Biologiya. Radioekologiya. 2015. Vol. 55. С. 145–154. [in Russian]

Moskalev A.A., Plyusnina E.N., Shaposhnikov M.V. Radiation hormesis and radioadaptive response in Drosophila melano-gaster flies with different genetic backgrounds: the role of cellular stress-resistance mechanisms. Biogerontology. 2011. Vol. 12. P. 253–263.

Skorobagatko D.A., Strashnyuk V.Yu., Mazilov A.A. Effect of -radiation on the fitness components in Drosophila melano-gaster Meig. Factors in Experimental Evolution of Organisms. 2015. Vol. 16. С. 78 – 82. [in Russian]

Grant V. Organismic evolution. San Francisco: W.H. Freeman and Co, 1977. 418 p.

Tikhomirova M.M. Geneticheskiy analiz. Leningrad: Izdadelstvo LGU, 1990. 280 p. [in Russian]

Crow J.F. Some possibilities for measuring selection intensities in man. Hum. Biol. 1958. Vol. 30, No. 1. P. 1–13.

Yamasaki T. Measurement of fitness and its components in six laboratory strains of Drosophila melanogaster. Genetics. 1984. Vol. 108. P. 201–211.