Зміна внутрішньолінійного рівня прояву гібридного дисгенезу Drosophila melanogaster у схрещуваннях з особинами з пригніченою тетрацикліном внутрішньою мікрофлорою

  • И. Д. Городнянский

Анотація

Мета. Оцінити частоту прояву гібридного дисгенезу серед нащадків реципрокних схрещувань лінії Oregon-R з особинами цієї ж лінії, з організму яких було еліміновано Wolbachia pipientis. Методи. Досліджували лінію Drosophila melanogaster Oregon R (Cambridge), у геномі якої присутні МГЕ hobo. Ця лінія інфікована вольба-хією штаму wMel. Видалення вольбахії з організму здійснювали за допомогою антибіотика тетрацикліну. У дослідженні використовували п’яте з поколінь, що було отримано на нормальному середовищі після видалення вольбахії. Рівень гібридного дисгенезу досліджували методом вилучення гонад мух і оцінки їхнього стану. Результати. У потомстві від експериментального схрещування самок, з організму яких була елімінувати вольбахія, з самцями контрольної лінії частка самок з повністю редукованими гонадами значно вища, ніж у потомстві реципрокного йому схрещування. Висновки. Отримані результати можуть бути ознакою дії системи специфічних взаємодій Wolbachia pipientis і МГЕ дрозофіли.

Ключові слова: мобільні генетичні елементи, гібридний дисгенез, Drosophila melanogaster, Wolbachia pipientis.

Посилання

Vasil'eva L.A., Antonenko O.V., Zakharov I.K. The role of mobile genetic elements in the genome of Drosophila melanogaster. Vavilovskiy zhurnal genetiki i selektsii. 2011. Vol. 15, No 2. P. 225–260. [in Russian]

Pimpinelli S., Berloco M., Fanti L., Dimitri P., Bonaccorsi S., Marchetti E., Caizzi R., Caggese C., Gatti M. Transposable ele-ments are stable structural components of Drosophila melanogaster heterochromatin. Proceedings of the National Academy of Sci-ences of the USA. 1995. Vol. 92. P. 3804–3808.

Fry A.J., Palmer M.R., Rand D.M. Variable fitness effects of Wolbachia infection in Drosophila melanogaster. Heredity. 2004. P. 1–11.

Weeks A.R., Turelli M., Harcombe W.R., Reynoilds K.T., Hoffmann A.A. From parasite to mutualist: rapid evolution of Wolbachia in natural popylations of Drosophila. PLoS Biology. 2007. Vol. 5, Iss. 7. P. 997–1005.

Wu M., Sun L.V., Vamathevan J., Riegler M., Deboy R., Brownlie J.C., McGraw E.A., Martin W., Esser Ch., Ahmadinejad N., Wiegand Ch., Madupu R., Beanan M.J., Eisen J.A. Phylogenomics of the reproductive parasite Wolbachia pipientis wMel: a streamlined genome overrun by mobile genetic elements. PLoS Biology. 2004. Vol. 2, Iss. 3. P. 0327–0341.

Kondo N., Nikoh N., Ijichi N., Shimada M., Fukatsu T. Genome fragment of Wolbachia endosymbiont transferred to X chromo-some of host insect. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2002. Vol. 99, № 22. P. 14280–14285.

Borhershtein S.R., Marshall M.R., Fry A.J., Kim U., Wernegreen J.J. The tripartite association between bacteriophage, Wolbach-ia and Arthropods. PLoS Pathogens. 2006. Vol. 2, Iss. 5. P. 384–393.

Poinsot D., Charlat S., Mercot H. On the mechanism of of Wolbachia-induced cytoplasmic incompatibility: confronting the mod-els with the facts. BioEssays. 2003. Vol. 25. P. 259–265.

Belousov A.O., Kozeretskaya I.A. Symbiotic bacteria modifying the reproductive processes in Drosophila melanogaster. Micro-biology journal. 2011. Vol. 73, No 2. P. 43–52. [in Russian]

Werren J.H., Baldo L., Clark M.E. Wolbachia: master manipulators of invertebrate biology. Nature reviews Microbiology. 2008. Vol. 6. P. 741–751.

Gorodnyanski I.D., Vorobyova L.I. Effect of suppression of internal microflora by tetracycline on the level of manifestation of the hybrid dysgenesis of Drosophila melanogaster. Factors in elemental evolution of organisms. 2018. Vol. 22. P. 34–39. [in Russian].