Визначення функціональної залежності між кислотами і нейтральними сполуками канабіноїдів у сучасних однодомних сортів Cannabis sativa L.

  • А. С. Полякова

Анотація

Мета. Встановлення кореляційної взаємозалежності між нейтральними речовинами КБД, ТГК, КБН і кислотами КБДК та ТГКК природних фенолів у сортів конопель Сannabis sativa L. Методи. Ураховуючи лабільність та ізомеризацію канабіноїдів за впливу різних факторів, використовували метод ТШХ, який дозволяє в процесі аналізу зберегти природно сформоване співвідношення канабіноїдів без порушення їх якісних і кількісних взаємозв’язків. Результати. У сорті конопель ЮСО 1, із яким не проводилася селекційна робота на зменшення вмісту нейтральних речовин, сортами французької селекції Федора 17 і Футура 77 з відносно високим вмістом канабіноїдів та з сортами конопель Золотоніські 15 і Вікторія, у яких у результаті доборів зменшувався або був відсутній вміст нейтральних речовин, встановлена достатньо висока взаємозалежність між нейтральними сполуками і кислотами. У сортів конопель ЮСО 31, Гляна, Глухівські 46 недостатні добори на зменшення вмісту нейтральних речовин призвели до порушення сформованих взаємозв’язків між кислотами і нейтральними речовинами. Кореляційна взаємозалежність була від’ємною. Висновки. Визначена кореляційна взаємозалежність між нейтральними речовинами і кислотами у сортів конопель вказує на наявну біологічно зумовлену залежність між ними та необхідність проведення доборів у сортах з урахуванням також і природних кислот.

Ключові слова: ТГК, КБД, КБН, КБДК, ТГКК.

Посилання

Adams R., Roder. Marihuana. Science. 1940. 92 (2380). P. 21–94.

Todd A.R. Hashish. Experientia. 1946. Vol. 2, Is. 2. P. 55–60. doi.org/10.1007/BF02163886. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02163886 (дата звернення: 14.02.2019).

Schultz O.E., Hoffner G. Arch. Pharm. Ber. Bent. Pharmaz Ges. 1958. Р. 291–391.

Mechoulam R., Gaoni G. Fortschr. Chem. Organ. Naturst. 1967. Р. 175.

Mechoulam R. Marichuana chemistry. Science. 1970. 3936. Р. 1156–1166.

Gorshkova L.M. Selekcіia iak zasіb elіmіnacії narkotichnoї dії posіvnikh konopel' (Cannabis sativa L.). Problemi genetiki, selekcії, bіotekhnologії: zb. nauk. prac' nauk.-prakt. konf., prisviachenоі 120-rіchchiu vіd dnia narodzhennia akad. NAN Ukraїni M.І. Vavіlova. Kiїv: Logos, 2007. P. 46–53. [in Ukrainian]