Проблеми і результативність селекції сортів пшениці озимої з підвищеною екологічною стабільністю

  • В. В. Базалій
  • І. В. Бойчук
  • Ю. О. Лавриненко
  • Г. Г. Базалій
  • Є. О. Домарацький
  • О. В. Ларченко

Анотація

Мета. З’ясування особливостей адаптивних реакцій на несприятливі чинники зовнішнього середовища є важливою умовою розробки сортових технологій і управління адаптивним потенціалом сортів пшениці м’якої озимої. Методи. Дослідження проводили згідно методики польового досліду. В дослідах використовували сорти пшениці різного типу розвитку, різного генетичного і екологічного походження. Результати. У наших дослідженнях за різних умов вирощування у більшості сортів пшениці озимої показник пластичності (bі) був близький до одиниці і вище. Перевага ряду сортів за врожайністю була в основному у сприятливі за погодними умовами роки, а в несприятливі знижувалась. Більш стійкі до стресових ситуацій сорти (Асканійська, Куяльник, Кларіса, Дріада) відрізнялись відносно низькою реакцією на зміну умов вирощування, коефіцієнт регресії у них менше одиниці, із подальшим зниженням його, стійкість до несприятливих умов збільшувалась. Висновки. У випадку очікування сильних стресових лімітів за умов зовнішнього середовища необхідно вирощувати і використовувати в селекційній роботі пластичні сорти пшениці озимої з більш високою стабільністю врожайності (Херсонська безоста, Херсонська 99, Знахідка одеська, Асканійська, Кларіса (дворучка).

Ключові слова: пшениця озима, пластичність, стабільність, урожайність.

Посилання

Lytvynenko M.A. Theoretical fundamentals and methods of selection of winter soft wheat for increasing the adaptive potential for the conditions of the Steppe of Ukraine: abstract of doct. diss. Kyiv, 2001. 46 p. [in Ukrainian]

Lyfenko S.P., Lytvynenko M.A. Achievements in selection of soft winter wheat. Vistnyk ahrarnoi nauky. 2000. No. 12. P. 13–20. [in Ukrainian]

Bazalii V.V. Principles of adaptive selection of winter wheat in the zone of Southern steppe. Kherson: Ailant Publ., 2004. 224 p. [in Ukrainian]

Lykhochvor V.V., Petrychenko V.F. Vegetation. Modern intensive technologies of growing of main crops. Lviv: SPF "Ukrain-ian technologies" Publ., 2006. 730 p. [in Ukrainian]

Zhuchenko A.A. Gene-environment fundamentals of adaptive system of plant selection. Selection and seed development. 1999. No. 4. P. 5–16. [in Russian]

Eberhart S.N., Russle W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop. Sci. 1966. Vol. 6, No. 1. P. 36–40.

Tai G.G. Genotypic Stability Analysis and Its Application to Potato Regional Trials. Crop. Sci. 1971. Vol. 11, No. 2. P. 184–190.

Lytyn P.P. Interaction "genotype-environment" in genetic selective researches and methods of its study. In: Matters of selec-tion and evaluation of selective materials. Kyiv, 1980. P. 63–92. [in Russian]

Martynov S.P. Evaluation of environmental plasticity of crop varieties. Agricultural biology. 1983. No. 3. P. 124–128. [in Rus-sian]

Hrabovets A.I., Fomenko M.A. Selection for increase of environmental plasticity of winter wheat as one of the most important conditions in development of high yielding varieties. Selection and seed production. Kharviv, 2013. No. 103. P. 15–23. [in Russian]

Lytvynenko M.A., Lyfenko S.P., Yeryniak M.I. Winter wheat varieties of steppe ecotype undergo extreme weather conditions better. Seed production. 2013. No. 9. P. 14–18. [in Ukrainian]

Bushulian O.V., Stelmakh A.F., Lamari N. P., Fait V.I. Genotype response and yield stability of chickpea varieties (Cicer arietinuv L.) during years of research. Factors in experimental evolution of organisms. 2018. Vol. 23. P. 35–39. [in Ukrainian]