Вплив додаткового освітлення за допомогою ламп на сонячних батареях на ріст, розвиток та зернову продуктивність вівса сорту Незламний

  • В. А. Кацан
  • А. І. Потопальський
  • Б. О. Задорожній

Анотація

Мета. Стаття присвячена дослідженню впливу додаткового освітлення за допомогою ламп на сонячних батареях на ріст, розвиток та зернову продуктивність вівса сорту Незламний за вирощування в теплиці в умовах короткого зростаючого дня. Методи. Для постійного додаткового освітлення були використані лампи на сонячних батареях Expert Light ELWf-SGL-S11107 5P. Лампи залишалися на ділянках до завершення розвитку вівса. Після дозрівання зерна в кожному з варіантів рівномірно по всій ділянці відбирали для аналізу по 10 рослин; аналізували такі параметри: висоту стебла (Ls), довжину волоті (L), кількість (G) та вагу (W) зерен із волоті. Отримані результати обробляли методами статистичної математики. Результати. Поряд зі змінами габітусу спостерігали значне зниження зернової продуктивності у переважної більшості рослин, які зазнали додаткового постійного освітлення за допомогою ламп на сонячних батареях. Висновки. Постійне додаткове освітлення за допомогою ламп на сонячних батареях може бути стресором, який негативно впливає на морфогенез та зернову продуктивність рослин вівса.

Ключові слова: додаткове освітлення, лампи на сонячних батареях, овес, зміни морфогенезу та продуктивності.

Посилання

Katsan V.A., Potopalsky A.I. Peculiarities of Exogenic DNAs Preparations Action on the New Forms Tobacco Obtaining: monograph. Кyiv: Kolobig, 2007. 176 p.

Kim J.A., Kim H.S., Choi S.H., Jang J.Y., Jeong M.J., Lee S.I. The Importance of the Circadian Clock in Regulating Plant Metabolism. Int. J. Mol. Sci. 2017. Vol. 18 (12). 2680. doi: 10.3390/ijms18122680

Yurkevych L.N., Katsan V.A., Potopalsky A.I. Izatison and Nanosilver Influence on the Growth, the Productivity and on the Photosynthetic Pigments Content of the Oat Plants: Materials of XI Ukrainian Biochemical Congress (October 6 -10, 2014, Kyiv). Ukrainian Biochemical Journal. Vol. 86, No. 5, (Supplement 2). P. 168–169.

Katsan V.A., Yurkevych L.N., Potopalsky A.I. Izatison and Nanosilver are Able to Induce the Changes in Growth and Productivity of Oat Plant Cultivar Nezlamny Persisting in the Next Generation. Factors of Experimental Evolution of Organisms: collection of academic papers К.: M.I. Vavilov Society of Geneticists and Breeders of Ukraine, 2015. Vol. 16. P. 114–119.

Katsan V.A., Yurkevych L.N., Potopalsky A.I. Izatison and Its Constituents May Induce the Changes of Some Adaptive Functions of Plants Persisting in the Next Generations after Treatment. Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research: Books of Abstracts (Niš, Serbia, May 23–27 2016). Niš, 2016. P. 74.

Katsan V.A., Potopalsky A.I., Yurkevych L.N. Influence of Izatison and Nanosilver on the Content of the Photosynthetic Pigments in the Oat Nezlamny over Two Generations after Treatment. Factors of Experimental Evolution of Organisms, 2016. Vol. 19. P. 133–138.

Katsan V.A., Potopalsky A.I., Zadorozhnii B.O. Influence of the Nanosilver Different Concentrations on the Growth, the Grain Productivity of the Oat Cultivar Nezlamny and on the Photosynthetic Pigments Content in the Leaves in the Onset of Panicle Formation. Factors of Experimental Evolution of Organisms, 2017. Vol. 21. P. 52–56.

Plohinsky N.A. Biometry: monograph. M.: Moscow State University publishing house, 1970. 367 p.

Li Y.Y., Shen A., Xiong W., Sun Q.L., Luo Q., Song T., Li Z.L., Luan W.J. Overexpression of OsHox32 Results in Pleiotropic Effects on Plant Type Architecture and Leaf Development in Rice. Rice (N.Y). 2016. Vol. 9 (1). P. 46. doi: 10.1186/s12284-016-0118-1.