Біохімічні критерії насіння нуту звичайного (Cicer arietinum L.) для добору генотипів продовольчого напряму

  • О. О. Молодченкова
  • Т. В. Картузова
  • Л. Я. Безкровна
  • О. Б. Лихота
  • О. В. Бушулян
  • Г. Д. Лаврова

Анотація

Мета. Метою дослідження було вивчити особливості біохімічного складу насіння нуту для визначення біохімічних критеріїв, які можуть бути використані для добору генотипів  продовольчого напряму. Методи. В лабораторних дослідженнях використовували стандартні та адаптовані методи біохімічного аналізу. Виділення та ідентифікацію запасних білків нуту проводили методами, розробленими в лабораторії (Пат. 42181, 107671). Результати. Встановлені особливості за вмістом білка, жиру, вуглеводів, ізофлавонів, активністю ліпоксигенази, лектинів, вмістом та співвідношенням віциліну та легуміну в насінні сортів української й закордонної селекції та селекційних лініях нуту. З використанням електрофоретичного та денситометричного аналізів виявлені генотипні відмінності за інтенсивністю смуг, наявністю-відсутністю деяких компонентів у електрофоретичних спектрах альбумінів, глобулінів нуту, які впливають на харчову цінність насіння. Висновки. Маючи дані кількісного вмісту основних біохімічних критеріїв, пов’язаних із якістю та харчовою цінністю насіння нуту, вмісту та компонентного складу основних білкових фракцій, враховуючи їхні функціональні властивості, наявність у компонентному складі білків субодиниць, які можуть негативно впливати на здоров’я людини,  можна буде вже на ранніх етапах селекції відбирати генотипи, біохімічні показники яких відповідають вимогам, що необхідні для створення сортів продовольчого напряму.

Ключові слова: нут, селекція, віцилін, легумін, ізофлавони.

Посилання

Bushulyan О.V., Sichkar V.I. Chickpea: genetics, breeding, seed production, growing practice. Оdessa, 2009. 248 p.

Liu L.H., Hung T.V., Bennett L. Extraction and characterization of chickpea (Cicer arietinum L.) albumins and globulins. Journal of Food Science. 2008. Vol. 73, No. 5. P. 299–305.

Rao J.A.V., Qadri A., Koundal K.R. Purification and immunochemical characterization of vicilin storage protein of chickpea (Cicer arietinum L.). International Journal of Biological Technology. 2011. Vol. 2 (3). P. 21–28.

Casey R., Domoney C., Smith A. M. Pear: genetics, molecular biology and biotechnology. In: R. Casey & D.R. Davies, Biotechnology in agricultural series. Wallingford. Oxon. UK: CAB International. 1993. P. 121–164.

Dadon S.B.E., Pascual C.Y., Eshel D., Teper-Bamnolker P., Ibanez M.D.P., Reifen R. Vicilin and the basic of legumin are putative chickpea allergens. Food chemistry. 2013. Vol. 138. P. 13–18.

Makarenko O.A., Levitsky A.P. Physiological functions of flavonoids in plants. Physiology and biochemistry of cultivated plants. 2013. Vol. 45, No. 2. P. 100–111.

Baraboy V.А. Soy isoflavones: bioactivity and application. Biotechnology. 2009. Vol. 2, No. 3. P. 44–54.

Megias C., Cotes-Giraldo I., Alaiz M., Vioque J., Giron-Calle J. Isoflavone in chickpea (Cicer arietinum L.) protein concentrates. Journal of functional foods. 2016. Vol. 21. P. 186–192.

Levitsky A.P. Extractive method of fat determination in the plant primary produce with using new type extractors. Proceedings of All Soviet Union PBGI “Biochemical research methods of breeding material”. 1979. Vol. 15. P. 78–84.

Ermakov А.I., Аrasimovich V.V., Yarosh N.P. Biochemical research methods of plants. L.: Коlоs, 1972. P. 143–144.

Lucik M.F., Pаnasyuk E.N., Lucik А.D. Lectins. Lviv: Vusha shkola, 1981. 150 p.

Аdamovskaya V.G., Molodchenkova О.О., Sichкаr V.I., Ciselskaya L.Y., Sagaydak T.V. Method of soybean selection: Pat. on utility model 42181 Ukraine. declare 25.06.2009, publish 15.11.2009, Bulletin No. 1.

Аdamovskaya V.G., Molodchenkova О.О., Каrtuzova T.V., Sichkar V.I., Lavrova G.D. Method of soybean genotypes selection of food direction: Pat. on utility model 107671 42181Ukraine. declare 24.06.2016, publish 15.11. 2016, Bulletin No. 1.

Vasuykova А.N. Study of the total flavonoides content in the soybean seeds and seedlings. Agricultural sciences and farming sector. 2013. No. 4. P. 9–13.

Budnickaya E.V. Research of lipoxygenase activity of feeder greens by methods of carotin oxidation. Biochemistry. 1955. Vol. 20 (5). P. 615–621.