Завантажити Перший інформаційний лист

Загрузить Первое информационное письмо

Download the First information letter

IIІ Міжнародна наукова конференція

«Етноботанічні ТРАДИЦІЇ В АГРОНОМІЇ, ФАРМАЦІЇ ТА САДОВОМУ ДИЗАЙНІ»,
присвячена  Міжнародному року здоров’я рослин
6–9 липня 2020 року

Українське товариство генетиків
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

Уманський
національний університет садівництва


Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

 

 

Перший інформаційний лист

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IIІ Міжнародної наукової конференції «ЕТНОБОТАНІЧНІ ТРАДИЦІЇ В АГРОНОМІЇ, ФАРМАЦІЇ ТА САДОВОМУ ДИЗАЙНІ», що відбудеться 6–9 липня 2020 року в Національному дендропарку «Софіївка» НАН України. Програмою конференції передбачено роботу наступних секцій:

 1. Етноботаніка як складова етнокультурних традицій, що визначають культурну ідентичність цивілізованих народів.
 2. Значення народних назв для ботанічної систематики судинних рослин.
 3. Автохтонні та інтродуковані рослини в традиційній і народній медицині, косметиці, кулінарії та садовому дизайні.
 4. Збереження біотичного різноманіття in situ та ex situ.
 5. Роль ботанічних установ у вихованні екологічно-зорієнтованої ментальності.
 6. Ефективність запобіжних заходів убезпечення від інвазій.
 7. Дидактичні проблеми етноботанічної науки і практики.
 8. Етноботанічні мотиви у пісенно-музичній творчості і літературі.

Організаційний комітет конференції:

Косенко І.С. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Умань (голова);
Кунах В.А. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Київ (співголова);
Клименко С.В. – доктор біол. наук, професор, член-кор. НАН України, Київ (співголова);
Балабак А.Ф. – доктор с.-г. наук, професор, Умань;
Балабак О.А. – доктор с.-г. наук, с.н.с., Умань;
Грабовий В.М. – кандидат біол. наук, с.н.с., Умань (заступник голови);
Діденко І.П. – кандидат біол. наук, Умань;
Музика Г.І. – кандидат біол. наук, с.н.с., Умань;
Опалко А.І. – кандидат с.-г. наук, професор, Умань;
Опалко О.А. – кандидат с.-г. наук, доцент, Умань;
Поліщук В.В. – доктор с.-г. наук, професор, Умань;
Седельникова Т.С. – доктор біол. наук, с.н.с., Красноярськ, Росія;
Січкар В.І. – доктор біол. наук, професор, Одеса;
Федорчук М.І. – доктор с.-г. наук, професор, Миколаїв;
Чаухан Ш.В.С. – доктор біол. наук, професор, Академія наук про життя, Індія;
Швець Т.А. – кандидат біол. наук, Умань;
Яценко А.О – доктор с.-г. наук, професор, Умань;
Оксантюк В.М. – кандидат біол. наук, Умань (секретар)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Правила оформлення матеріалів конференції:

Текст тез подається однією з робочих мов конференції, обсягом до п’яти сторінок, з таблицями, рисунками (або без них) з посиланнями на джерела у круглих дужках за прізвищем автора/авторів і бібліографією, (оформленою за міжнародним стандартом APA Style і розміщеною за алфавітом, однак починаючи з кирилиці), з використанням редактора Microsoft Word. Тип шрифту — Times New Roman. Розмір шрифту — 14, через 1 інтервал. Текст без переносів, вирівнювання за шириною. Всі поля на сторінці по 2,0 см. Виправлення та доповнення до матеріалів не приймаються. Матеріали, що не відповідають тематиці конференції, або невідповідно оформлені, за рішенням оргкомітету можуть бути відхилені, про що буде повідомлено авторам.

Матеріали конференції надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контакти:

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
вул. Київська 12а, м. Умань, Черкаська обл., 20300 Україна

контактні тел.: (+38-047-44) 3-63-19 (загальний);
факс: (+38-047-44) 3-72-94;
(+38-096) 6102846 (Оксантюк Валентина Миколаївна)


Заявка на участь у конференції

Прізвище ________________Ім’я _______________По-батькові______________

Вчений ступінь_______________________________________

Посада ______________________________________________

Організація___________________________________________

Форма участі: очна

                         заочна

Тема повідомлення  ___________________________________

Секція №____________________________________________

Поштова адреса_______________________________________

Телефон_____________________________________________

Е-mail_______________________________________________

Потреба у бронюванні готелю (дата поселення/від’їзду)_________________

 

Просимо матеріали та заявки на участь у конференції надсилати до 10 червня 2020 року.


Організаційний внесок

Організаційний внесок становить 150 грн. Учасники конференції сплачують оргвнесок безпосередньо при реєстрації. Збірник наукових праць конференції буде видано до початку конференції в електронному вигляді. Кожен зареєстрований учасник конференції після оплати в сумі 50 грн. отримає його електронну версію в форматі PDF. Плату за публікацію проводити на рахунок 4149 4996 4731 3210 Приватбанку, одержувач Оксантюк Валентина Миколаївна (скановану копію квитанції пересилати на e-mail адресу Оргкомітету разом з матеріалами конференції). За окремим замовленням, поданим в Оргкомітет до 20 червня, буде виготовлено друкований варіант збірника матеріалів, за додаткову плату, що відповідатиме собівартості (орієнтовно 200 грн.).


Приклад оформлення матеріалів до збірника:

 

УДК 575.858:581.6:582.734.3:635.92

Мобілізація генетичних ресурсів Malus spp. для селекційно-генетичного вдосконалення декоративних сортів яблуні

 

Іван Д. Руденко1, Микола С. Петренко2

1Державний університет ..., м. Полтава, Україна, 36014, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2 Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань, Черкаської обл, Україна, 20300, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мета. Завдання впорядкування колекції Malus Mill., одного з найцінніших родів деревних плодово-декоративних культур у світі та вітчизняному садівництві (Меженський, 2015), зумовлюється необхідністю пошуку та підбору… [текст вступу].

Матеріали і методи. [для експериментальних досліджень] Залучені в досліди представники колекції Malus spp. досліджували загальновживаними методами (Murashige & Skoog, 1962), зокрема… [вказати методики] … статистичний аналіз проводили за Фішером у викладі Атраментової, Утєвської (2007).

Результати та обговорення. Колекція Malus spp. суттєво поповнилася у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України… [текст].

Висновки. Створена вподовж останніх років сорто-формо-видова колекція Malus spp. може стати базовою для … [текст висновків].

Література

Атраментова Л.О., Утєвська О.М. (2007). Біометрія: підручник. Харків: Ранок, 176 с.

Дерев'янко Н.В., Дерев'янко В.М., Горбенко Н.Є. (2016). Інтродукція хурми віргінської (Diospyros virginiana L.) в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 26.5. С. 48–59.

Інструкція із застосування препарату ТУ У 24.2-03563790-041-2001 «Регулятор росту рослин «Чаркор» [розробник: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України]. К., Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех».

Меженський В.М. (2015). До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 5. Назви зерняткових культур. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. № 3–4 (28–29). С. 4–11.

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) adopted by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011. Section 2. Names of families and subfamilies, tribes and subtribes. Chapter III. Nomenclature of taxa according to their rank. Article 19. URL: http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art19 (Accessed 11 May 2018).

Murashige T., Skoog F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum. Vol. 15. P. 473–497.

Potter D. (2012). Basic information on the stone fruit crops. Genetics, genomics and breeding of stone fruits [Eds.: Chittaranjan Kole & Albert G. Abbott]. Boca Raton: CRC Press, Ch. 1. P. 1–21.

Takhtajan A.L. (2009). Flowering plants. N.Y.: Springer Science+Business Media, 871 p.


УВАГА:

Повні тексти доповідей, оформлені згідно з правилами рецензованого наукового онлайн  журналу  Національного  дендропарку  «Софіївка»  НАН  України  «Journal of Native and Alien Plant Studies»,  будуть  безкоштовно  опубліковані  до  грудня цього року. Керівництво для авторів журналу (див. http://mchr.sofievka.org/about/submissions#authorGuidelines).

З повагою, Оргкомітет конференції!

 


VAVILOV SOCIETY OF GENETICISTS AND BREEDERS
OF UKRAINE

UMAN
NATIONAL UNIVERSITY OF HORTICULTURE

NATIONAL
DENDROLOGICAL PARK “SOFIYIVKA”
OF NAS OF UKRAINE

The Third International Scientific Conference

"ETHNOBOTANIC TRADITIONS IN AGRONOMY, PHARMACY AND GARDEN DESIGN",
dedicated to the INTERNATIONAL YEAR OF PLANTS HEALTH

July 6-9, 2020

Dear Colleagues!

We invite you to participate in the 3rd International Scientific Conference «Ethnobotanical Traditions in Agronomy, Pharmacy and Garden Design» at National Dendrological Park "Sofiyivka" of NAS of Ukraine.

The Conference networks:

 1. Ethnobotany as a component of ethnocultural traditions that determine the cultural identity of civilized people.
 2. The meaning of ethnic names for the botanical systematics of vascular plants.
 3. Native and alien plants in traditional and folk medicine, cosmetics, cooking and garden design.
 4. In situ and ex situ biotic diversity preservation.
 5. The role of botanical institutions in fostering an environmentally oriented mentality.
 6. Effectiveness of preventive measures against invasion.
 7. Didactic issues on ethnobotanical theory and practice.
 8. Ethnobotanical motifs in music works and literature.

 

Working languages: Ukrainian, English and Russian.

Organizing committee:

 • Kosenko – D.Sc. in Biology, Professor, Corresponding member of NAS of Ukraine, Uman (the Head);
 • Kunakh – D.Sc. in Biology, Professor, Corresponding member of NAS of Ukraine, Kyiv (the Co-Head);
 • Klymenko – D.Sc. in Biology, Professor, Corresponding member of NAS of Ukraine, Kyiv (the Co-Head);
 • Balabak – D.Sc. in Agriculture, Professor, Uman;
 • Balabak – D.Sc. in Agriculture, Senior researcher, Uman;
 • V. Hrabovyi – Ph.D. in Biology, Senior researcher, Uman (the Vice-Head);
 • Didenko – Ph.D. in Biology, Uman;
 • H. Muzyka – Ph.D. in Biology, Senior researcher, Uman;
 • A. Opalko – Ph.D. in Agriculture, Professor, Uman;
 • O. Opalko – Ph.D. in Agriculture, Associate Professor, Uman;
 • V. Polischuk – Sc. in Agriculture, Professor, Uman;
 • T. Sedelnikova – Sc. in Biology, Senior researcher, Krasnoyarsk, Russian Federation;
 • Sichkar – D.Sc. in Biology, Professor, Odesa;
 • M. Fedorchuk – Sc. in Agriculture, Professor, Mykolayiv;
 • S.V.S. Chauhan – Ph.D., D.Sc. in Botany, Academy of Life Sciences, India;
 • Shvets – Ph.D. in Biology, Uman;
 • A. Yatsenko – Sc. in Agriculture, Professor, Uman;
 • Oksantiuk – Ph.D. in Biology, Uman (Secretary).

Guidelines for authors to prepare manuscripts:

Manuscripts presented for publication cannot exceed five pages in length, including tables, illustrations and references. References should be formatted according to the APA Style rules, and all recoverable resources cited in the text must be included in the reference list. Your manuscript should be in Microsoft Word for Windows (file in doc- or docx format), font Times New Roman, 14 pt, single space, single column with 2.0 cm all margins on the A4 (210 x 297 mm) paper size. Manuscripts which do not meet the conference scopes will be declined and the conference organizing committee will inform the authors about it. The manuscript (text with figures and tables and figures as separate jpg-format files) should be sent to email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

PARTICIPATION FEE

Foreign scholars do not pay participation fee.

Participants pay for travelling, accommodation, meals, international phone call, fax etc. by themselves.

 

Address for correspondence:

National Dendrological Park "Sofiyivka" of NAS of Ukraine, 12-а, Kyivska St., Uman, Cherkasy region, 20300, Ukraine

Tel.: (+38-047-44) 3-63-19; (+38-096) 6102846; (+38-050) 6116881

 

Deadline for registration and manuscripts submission is June 10, 2020.


The following participation form should be sent with the Conference materials:

First name______________________________________

Last name________________________________________

Academic degree_______________________________

Position_______________________________________

Affiliation ___________________________________

Form of participation: in personal, remote_____________

The theme of presentation_________________________

Section №_____________________________________

Mailing address_________________________________

Tel.:_________________________________________

E-mail________________________________________

Departure/arrival dates___________________________

 


ATTENTION:

The full texts of reports prepared in accordance with the requirements of the peer-reviewed scientific online journal of the National Dendrological Park "Sofiyivka" of the NAS of Ukraine "Journal of Native and Alien Plant Studies" will be published free of charge until December 2020. The authors ' guide is attached (see http://mchr.sofievka.org/about/submissions#authorGuidelines).

 

Sincerely,
the conference Organizing Committee!