Національна академія наук України
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Українське товариство генетиків і селекціонерів
ім. М.І. Вавилова

Збірник наукових праць

ISSN 2415-3826 (Online), ISSN 2219-3782 (Print)

Архів випусків за 2008-2012 рр.

Окремі випуски з 2013 р.

 

 

Редакційна колегія

Кунах В.А. – д-р біол. наук, чл.-кор. НАНУ (головний редактор);
Дробик Н.М. – д-р біол. наук, професор (заст. головного редактора);
Азізов І.В. – д-р біол. наук, член-кор. АН Азербайджану, Азербайджан;
Атанасов А. – академік Болгарської АН, Болгарія;
Блюм Я.Б. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Волков Р.А. – д-р біол. наук, професор;
Горова Т.К. – д-р с.-г. наук, професор;
Горовенко Н.Г. – д-р мед. наук, член-кор. НАМН України;
Гродзинський Д.М. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Драгавцев В.А. ‑ д-р біол. наук, академік РАН, Росія;
Дубровна О.В. – д-р біол. наук;
Єльська Г.В. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Карпова І.С. – д-р біол. наук;
Кільчевський А.В. – д-р біол. наук, член-кор. НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь;
Козерецька І. А. – д-р біол. наук;
Кордюм В.А. – д-р біол. наук, член-кор. НАНУ; академік НАМН України;
Кучук М.В. – д-р біол. наук, чл.-кор. НАНУ;
Лукаш Л.Л. – д-р біол. наук;
Малюта С.С. –  д-р біол. наук, чл.-кор. НАНУ;
Михайлов В.Г. – д-р с.-г. наук, чл.-кор. НААНУ;
Моргун В.В. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Пілінська М.А. – д-р мед. наук, професор;
Радченко В.Г. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Рубан С.Ю. – д-р с.-г. наук, член-кор. НААНУ;
Сибірний А.А. – д-р біол. наук, академік НАНУ;
Сідоров В.А. –  д-р біол. наук, чл.-кор. НАНУ, Україна-США;
Созінов О.О. – д-р с.-г. наук, академік НАНУ, академік НААНУ;
Терновська Т.К. – д-р біол. наук, професор;
Тищенко О.М. – доктор біол. наук;
Федак Г.– д-р біології, професор, Канада .

Збірник є періодичним виданням, яке представляє наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, написані спеціально для даного видання. В оглядових і експериментальних статтях наводяться дані з основних напрямів вивчення особлиовтсей еволюції в природі та експерименті, молекулярної структури та організації геномів, генетико-біотехнологічного розширення генетичної мінливості живих організмів, генетики господарсько—цінних ознак рослин і тварин, сучасних методів біотехнології і генетичної інженерії при створенні нового покоління сортів і гібридів культурних рослин, ДНК-технологій і молекулярних маркерів у селекції рослин і тварин, генетики людини та медичної генетики; результати аналізу та оцінки генетичних ресурсів.
Для спеціалістів у галузі генетики, селекції, біотехнології, екології, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20100-9900Р від 08.07.2013 

Адреса редакції:
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. Академіка Заболотного, 150, Київ 03680. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.