Том 12, № 2 (2014)

Зміст

Оригінальні статті

Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу PDF
І. М. Буздуга, Н. О. Діденко, Р. А. Волков, І. І. Панчук 147-153
Трансформація уявлень про позитивні і негативні типи природного добіру PDF (Russian)
Ю. В. Вагин 154-158
Підвищення частоти регенерації калюсних культур пшениці за Agrobacterium-опосередкованої трансформації PDF
О. М. Гончарук, А. В. Бавол, О. В. Дубровна 159-165
Виявлення на території Київської області трансгенних рослин ріпаку, стійких до гербіцидів PDF
Б. В. Моргун, О. В. Степаненко, А. І. Степаненко, А. М. Тараненко, М. В. Кучук 166-173
Генетична структура і диференціація популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) в Українських Карпатах PDF
М. З. Мосула, В. М. Мельник, І. І. Конвалюк, Н. М. Дробик, І. О. Андрєєв, В. А. Кунах 174-183
Хромосомний поліморфізм рослин Deschampsia antarctica Desv. з району Аргентинських островів (Прибережна Антарктика) PDF
Д. О. Навроцька, М. О. Твардовська, І. О. Андрєєв, О. М. Загричук, І. Ю. Парнікоза, Н. М. Дробик, В. А. Кунах 184-190
Скринінг генотипів тритикале озимого на стійкість до водного дефіциту в культурі апікальних меристем пагонів PDF
С. В. Пикало, М. А. Зінченко, С. І. Волощук, О. В. Дубровна 191-199
Клоновані in vitro рослини роду Deschampsia як джерело фенольних сполук з протипухлинними властивостями PDF
О. О. Поронник, А. В. Кузьменко, А. В. Воловик, Л. В. Швачко, О. В. Войцехівська, Г. Ю. Мирюта, Т. А. Рубан, І. Ю. Парнікоза, В. А. Кунах 200-204
Каріотипова мінливість триплоїдного сріблястого карася Carassius gibelio, Bloch, 1782 у водоймах України PDF
П. П. Пухтаєвич 205-209
Частота генетичних факторів резистентності до ВІЛ/СНІД серед осіб західного регіону України PDF
М. Я. Тиркус, Г. В. Макух, І. М. Дмитрук, Г. Р. Акопян 210-216
Зв’язок активності фотосинтезу і зернової продуктивності рослин у двох сортів озимої пшениці різних періодів селекції PDF
В. В. Франтійчук, О. О. Стасик, Д. А. Кірізій 217-225
Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб альтернативної енергетики в Україні PDF
Л. В. Худолєєва, Н. К. Куцоконь, О. Г. Нестеренко, В. А. Рудас, Н. М. Рашидов, Д. М. Гродзинський, О. М. Дуган, К. С. Бульботка 226-233
Неконтрольована гібридизація бджоли медоносної (Apis mellifera L.) на території Івано-Франківської області PDF
В. Ф. Череватов, В. Ю. Феркаляк, Р. А. Волков 234-240
Роль Waal лігаз в біосинтезі ліпополісахариду та адаптації до стресу у бактерій Yersinia enterocolitica O:3 та O:8 PDF (English)
J. I. Shevchenko, V. K. Pozur, M. Skurnik 241-248
Убіквітин специфічна протеаза 1 (USP1) – потенційний партнер Bcr-Abl онкобілку: біоінформатичний аналіз та отримання рекомбінантних конструкцій PDF
С. В. Антоненко, І. В. Кравчук, Д. С. Гур'янов, Г. Д. Телегєєв 249-255
Генеалогічний аналіз кількісних ознак тварин абердин-ангуської породи PDF (Russian)
А. И. Колесник, А. М. Федота, С. Ю. Рубан, Н. Г. Лысенко, Т. К. Месяц 256-263

Оглядові статті

Канцерогенні ефекти іонізуючих випромінювань (епідеміологічні та цитогенетичні дослідження) PDF (Russian)
Э. А. Демина 264-275
Парадигмы наследования и их роль в создании инновационных технологий селекции растений PDF (Russian)
В. А. Драгавцев, С. И. Малецкий 276-289
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ (за матеріалами IX Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», 22–26 вересня 2014 р., м. Умань, Черкаська обл., Україна) PDF
М. З. Мосула, Н. М. Дробик, В. А. Кунах 290-297

Дискуссії

Стійкі живі системи – основа еволюції при освоєнні ними зовнішнього світу PDF (Russian)
А. В. Корниенко, А. К. Буторина, В. А. Сухоруких, С. И. Скачков, И. Н. Сафонова 298-301

Рецензії

Структурно-функціональний динамізм геному. Рецензия на монографію В.А. Кунаха «Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин» (Київ: Логос, 2013. – 298 с.) PDF
Д. М. Гродзинський 302-306

Некрологи

Ігор Вікторович Гузєв (11.01.1963 – 7.06.2014) PDF
  307-308
Юрій Михайлович Сиволап (18.11.1939 – 09.08.2014) PDF
  309-310
Вадим Мусійович Кавсан (17.06.1939 – 8.10.2014) PDF
  311-312
Валентин Андрійович Труханов (21.11.1935 – 21.10.2014) PDF
  313-314

Інформація

X Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист PDF
  315-318

Мовний порадник

Мовний порадник PDF
О. В. Підпала 319-320


ISSN: 2415-3680