Том 15, № 1 (2017)

Зміст

Зміст PDF
  1-2

Від головного редактора

Кілька слів з нагоди трьох ювілеїв української генетичної науки PDF
В. А. Кунах 3-4

Оригінальні статті

Антипроліферативний потенціал ембріональних фібробластів миші, які секретують IFN-β або IL-21, при сумісному культивуванні з клітинами аденокарциноми легенів Люіса PDF (Russian)
И. Н. Вагина, Е. А. Захарук, Л. И. Строковская, Ю. В. Вагин, В. И. Кашуба 5-13
Оцінка колекційних зразків гороху посівного (Pisum sativum L.) на наявність носіїв мутації r та rb PDF (Russian)
А. А. Василенко, С. М. Тымчук, В. В. Поздняков, О. Ю. Деребизова, И. Н. Безуглый 14-19
Морфогенетична здатність in vitro видів роду Centaurea Kleop (волошка) флори України PDF
А. В. Голубенко, В. І. Діденко, А. В. Зінченко, О. В. Войцехівська, Н. Ю. Таран 20-24
REP-ПЛР аналіз окремих збудників бактеріальних хвороб огірків PDF
Л. А. Данкевич 25-31
Алельний стан SNP-маркерів, характерний для ліній кукурудзи плазми ланкастер PDF
К. В. Деркач, Т. М. Сатарова, В. В. Борисова, В. Ю. Черчель 32-39
Алельний стан гена PavCNR12 у сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції PDF
Я. І. Іванович, Р. А. Волков 40-46
Загальна редукуюча спроможність нокаутних мутантів cat2cat3 Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу PDF
І. І. Панчук, І. М. Буздуга, Р. А. Волков 47-51
Комплексний аналіз вмісту загального білка в зерні м’якої пшениці, яка містить ген GPC-B1 від Triticum turgidum SSP. dicoccoides PDF
С. Ю. Похилько, С. В. Швартау, В. В. Починок, Л. М. Михальська, О. М. Дуган, Б. В. Моргун 52-57
Роль саліцилатного та жасмонатного сигнальних шляхів у індукованій ліпополісахаридами стійкості рослин арабідопсису до фітопатогенного штаму Pseudomonas aeruginosa IMB 9096 PDF
Ю. В. Шиліна, М. І. Гуща, О. С. Моложава, С. В. Літвінов, О. П. Дмитрієв 58-63
Вивчення взаємодії олігонуклеотидів з Д-маннітолом методом молекулярного докінгу PDF (English)
В. Щодрий, Д. Ложко, З. Ю. Ткачук 64-68

Дискуссії

Феномен лисенківщини в геномну еру PDF
А. І. Опалко, О. П. Сержук 69-77

Історія

Хронологія Українського товариства генетиків і селекціонерів у з'їздах. До 50-річчя від часу заснування PDF
В. А. Кунах 78-96
Професор Ю.П.Мірюта — педагог і вчений (закінчення) PDF
Ю. Н. Мішкуров, Ф. М. Парій, Н. Ю. Мірюта 97-106

Ювілеї

Вячеслав Гаврилович Вировець (до 80-річчя від дня народження) PDF
  107-109
Юрій Миколайович Мішкуров (до 80-річчя від дня народження) PDF
  110-111
Валентин Степанович Підгорський (до 80-річчя від дня народження) PDF
  112

Некрологи

Геннадій Дмитрович Бердишев (07.11.1930-14.02.2016) PDF
  113-114
Геннадій Харлампійович Мацука (05.09.1930-27.05.2017) PDF
  115-117

Інформація

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Тернопільські біологічні читання — Ternopil biosciense — 2017, присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання україни «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного PDF
  118-125
X з'їзд УТГіС ім. М. І. Вавилова, XII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Інформаційний лист PDF
  126-130
Правила для авторів PDF
  131-132


ISSN: 2415-3680