Том 14, № 2 (2016)

Зміст

Зміст PDF
  161-162

Оригінальні статті

Аналіз вмісту білка, співвідношення та вмісту 7S і 11S глобулінів в насінні сої гібридних ліній F6-F8 PDF (Russian)
В. Г. Адамовская, О. О. Молодченкова, В. И. Сичкарь, Т. В. Картузова, Л. Я. Безкровная, Г. Д. Лаврова 163-167
α-Е-катенін потенційний регулятор канонічного Wnt та HIPPO- сигналінгів у міокарді PDF
В. В. Балацький, О. Л. Пальчевська, Л. Л. Мацевич, О. О. Півень 168-173
Вміст поліфенольних сполук у нокаутних мутантів Cat2 Arabidopsis thaliana в умовах сольового стресу PDF
Н. О. Діденко, І. М. Буздуга, Р. А. Волков, І. І. Панчук 174-177
Вплив гелеутворюючого компоненту живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L. PDF
І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, Д. В. Шпак, Г. О. Доброва, С. О. Ігнатова 178-180
Дослідження фізіолого-біохімічних харaктеристик рослин Nicotiana tabacum, що експресують гени desA або desC в умовах стресів різних температур PDF
Т. М. Кирпа-Несміян, М. В. Кучук, Ю. В. Шелудько 181-186
Генетична трансформація Populus nigra х Populus deltoides (осокір клону Градізька) PDF
Н. К. Куцоконь, В. А. Рудас, М. В. Шинкарчук, О. Р. Лахнеко, Б. В. Моргун, Н. М. Рашидов, Д. М. Гродзинський 187-191
Аналіз цитологічної стабільності міжвидових гібридів F1-F2 Triticum spelta × Triticum aestivum PDF
І. І. Лялько, О. В. Дубровна, С. М. Січкар 192-198
Генетичний контроль забарвлення гіподерми в оплодні сім’янок соняшнику PDF
Н. А. Полякова 199-202
Депонувальна здатність стебла сучасних сортів озимої пшениці за змінних умов довкілля як фізіологічний маркер їх продуктивності PDF
Г. О. Прядкіна, О. В. Зборівська, П. Л. Рижикова 203-209
Вміст фенольних сполук у тканинах аїру звичайного (Acorus calamus L.) та живильному середовищі за умов вирощування in vitro PDF
А. З. Ревуцька, В. Н. Белава, А. В. Голубенко, Н. Ю. Таран 203-209
Молекулярна організація 5S рДНК двох українських популяцій явора (Acer pseudoplatanus) PDF
О. О. Русак, В. І. Петращук, І. І. Панчук, Р. А. Волков 216-220
Біомін – потенційний матрикс для створення імплантатів кісткової тканини нового покоління PDF
І. О. Суліковська, В. В. Балацький, Т. О. Кочубей, Т. П, Рубан, Н. В. Ульянчич, О. О. Півень 221-226
Результати селекційної роботи з вишнею та дюками на Мелітопольській дослідній станції садівництва імені М.Ф.Сидоренка ІС НААН PDF (Russian)
В. А. Туровцева, Н. Н. Туровцева, А. Н. Шкиндер-Бармина 227-238
Спектральний метод оцінки термостійкості фотосинтетичного апарату рослин PDF (Russian)
В. В. Шевченко, О. Ю. Бондаренко 239-244

Оглядові статті

Роль кореневої системи в посухотолерантності кукурудзи: анатомічні, фізіологічні, молекулярно-генетичні аспекти PDF
Н. Е. Волкова, Г. І. Сліщук 245-253

Ювілеї

Віталій Арнольдович Кордюм (до 85-річчя від дня народження) PDF
  254-255
В'ячеслав Григорович Михайлов (до 80-річчя від дня народження) PDF
  256-257

Некрологи

Александр Владимирович Зеленин (10.03.1930-2.11.2015) PDF (Russian)
  258-259
Дмитро Михайлович Гродзинський (5.08.1929-10.08.2016) PDF
  260-261
Вадим Иванович Евсиков (05.04.1935-16.10.2016) PDF (Russian)
  262-263
Вячеслав Сергійович Коновалов (21.03.1937-7.11.2016) PDF
  264-265

Хроніка

Сучасний стан генетики, селекції та біотехнології в Україні (За матеріалами XI Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», 12-16 вересня 2016 р., м. Одеса, Україна) PDF
М. З. Мосула, Н. М. Дробик, В. А. Кунах 266-274


ISSN: 2415-3680