Том 23 (2018)

Присвячено 135-річчю від дня народження А.О. Сапєгіна

Зміст

Зміст PDF
  3-9
Академік Андрій Опанасович Сапєгін (до 135-річчя від дня народження) PDF
О. В. Підпала, В. А. Кунах 10-13

Прикладна генетика і селекція

Створення сортів пшениці різного типу розвитку, адаптованих для різних умов вирощування PDF
В. В. Базалій, І. В. Бойчук, Ю. О. Лавриненко, Г. Г. Базалій, Є. О. Домарацький, О. В. Ларченко 14-18
Глобалізація в голштинізації: досягнення і генетичні небезпеки PDF
Д. І. Барановський, А. М. Хохлов, Т. М. Данілова 19-23
Комплексна оцінка особливостей складу олії з насіння редьки олійної та її врожайного потенціалу як нової високопродуктивної сировини для дизельного біопалива PDF
Р. Я. Блюм, Г. В. Лантух, О. В. Голубець, С. О. Рахметова, А. І. Ємець, Д. Б. Рахметов, Я. Б. Блюм 24-30
Росана – новий сорт люцерни посівної (Medicago sativa L.) PDF
В. Д. Бугайов, В. М. Горенський, В. С. Мамалига, А. М. Максімов 31-34
Генотипова реакція та стабільність урожаю сортів нуту (Cicer arietinum L.) за роками випробування PDF
О. В. Бушулян, А. Ф. Стельмах, Н. П. Ламарі, В. І. Файт 35-39
Збільшення вмісту олії, як невідкладне завдання селекції конопель PDF
В. Г. Вировець, І. М. Лайко, Г. І. Кириченко, І. В. Верещагін, С. В. Міщенко, Т. С. Бірюкова, О. Г. Супрун, В. С. Лютенко 40-45
Гени гібридного некрозу у сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) України PDF
О. В. Галаєв, М. В. Галаєва 46-51
Характеристика мутантних ліній сої за локусами Satt100 та Satt319, зчеплених з геном E7 PDF
Д. О. Жарікова, Г. О. Чеботар, М. В. Вільгота, І. В. Темченко, С. В. Чеботар 52-56
Вплив тривалості фотоперіоду на формування плодів у сортів сої (Glycine max (L.) Merr.) PDF (Russian)
В. В. Жмурко, Хайдер Набил Хусейн Аль-Хамадени 57-62
Продуктивність рослин пшениці озимої за умов посухи PDF
О. І. Жук 63-67
Селекційно-генетичні закономірності прояву ознак та ефективність створення сортів ячменю ярого PDF
М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, О. В. Солонечна, О. Є. Важеніна, К. В. Компанець 68-73
Успадкування енергії проростання насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків та їх діалельних гібридів PDF
М. О. Корнєєва, П. І. Вакуленко, Л. С. Андрєєва, С. М. Тимчишин 74-79
Активність антиоксидантних ферментів у хлоропластах трансгенних рослин пшениці з дволанцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази PDF
С. С. Кулеш, О. В. Дубровна, О. Г. Соколовська-Сергієнко, Д. А. Кірізій, Г. О. Прядкіна, О. О. Стасик 80-85
Гетерозисні моделі гібридів кукурудзи FAO 150–490 для умов зрошення PDF
Ю. О. Лавриненко, В. В. Базалій, Р. А. Вожегова, Н. А. Боденко, Т. Ю. Марченко, І. В. Михаленко 86-92
Генетичні маркери молдавських цигайських і каракульських овець PDF (Russian)
П. И. Люцканов, О. А. Машнер, Н. С. Марзанов 93-99
Значення інтродукованих представників роду Prunus L. для селекції декоративної вишні PDF
А. І. Опалко, В. В. Поліщук, О. А. Опалко, К. П. Косар 100-107
Якість зерна у ліній м’якої пшениці з генетичним матеріалом Triticum kiharae PDF (Russian)
О. А. Орловская, С. И. Вакула, Л. В. Хотылева, А. В. Кильчевский 108-113
Оцінка токсичності та генотоксичності наночастинок Ag2S, синтезованих за допомогою біологічних матриць, на тест-системі Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) PDF
О. В. Проценко, Я. Ясінський, І. І. Горюнова, С. Г. Плоховська, М. М. Борова, А. С. Постовойтова, Н. М. Пірко, Я. В. Пірко, А. І. Ємець, С. В. Демидов, І. А. Козерецька 114-119
Аналіз локусів Glu-1 у зразків малопоширених видів пшениці та їх гібридів PDF
С. М. Січкар, Л. Г. Великожон, О. В. Дубровна, Б. В. Моргун 120-125
Маркери гена AHAS1 для скринінгу та ідентифікації генотипів соняшнику гібридного походження PDF
А. Є. Солоденко 126-130
Характеристика генетичного поліморфізму та цитологічне стабільності зразків Avena sativa L. і Avena sterilis L. та їх міжвидових гібридів PDF (Russian)
Е. А. Сычева, Н. И. Дробот, Е. Б. Бондаревич, Л. А. Соловей, С. П. Халецкий, Н. И. Дубовец 131-136
Генетичний аналіз вмісту олеїнової кислоти в олії кукурудзи на основі мутації Sugary-1 PDF
Д. С. Тимчук, Г. С. Потапенко, Н. Ф. Тимчук, В. В. Мужилко 137-142
Мінливість ознаки «товщина соломини другого міжвузля» (ТС-2М) сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) різного походження PDF
В. М. Тищенко, О. М. Дінець 143-147
Фотоперіодична чутливість та Ppd-1 генотипи сортів дворучок м’якої пшениці PDF
В. І. Файт, О. Ю. Губич, І. А. Балашова 148-153
Чутливість гібридів соняшнику до нових рас вовчка PDF (Russian)
С. Г. Хаблак, Я. А. Абдуллаева, Л. О. Рябовол, Я. С. Рябовол 154-159
Походження, доместикация і породи собак PDF
А. М. Хохлов, В. О. Орєхова 160-165
Характеристика генотипів нуту звичайного за генами стійкості до збудника фузаріозу Fusarium oxysporum f. sp. ciceris PDF
В. А. Чекалов, Н. Е. Волкова 166-169
Ефективність використання мутацій, індукованих на радіаційно забруднених територіях, при поліпшенні сортів озимої пшениці PDF
Р. А. Якимчук 170-175
Вплив різних концентрацій NaCl на морфофізіологічні властивості проростків м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) PDF (English)
F. I. Gasimova, M. A. Khanishova, K. R. Taghiyeva, I. V. Azizov 176-181

Генетика людини та медична генетика

Мутація 6174delT в гені BRCA2 у чоловіків з України, хворих на рак передміхурової залози PDF
Є. В. Городецька, С. В. Серга, Е. О. Стаховський, О. А. Кононенко, О. Е. Стаховський, М. В. Пікуль, С. В. Демидов, І. А. Козерецька 182-185
Молекулярно-генетична тест-система для діагностики спадкової гіпогамаглобулінемії PDF
М. В. Дибков, Ю. С. Степановський, Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, А. М. Гільфанова, А. В. Бондаренко, Ф. І. Лапій, К. М. Дибкова, Г. Д. Телегєєв 186-191
Мікросателітні зміни та метилування гена RASSF1 у хворих на нирково-клітинний рак PDF
Г. В. Дубровська, К. В. Онищенко, Л. В. Перета, О. В. Кашпарова, В. М. Григоренко, І. Я. Скрипкіна 192-196
Генетичні особливості функціонування глутатіонової системи у довгожителів Прикарпаття хворих на коморбітну патологію: артеріальну гіпертензію та остеоартроз PDF
Р. В. Козовий, Л. Є. Ковальчук, Г. М. Ерстенюк 197-201
Цитогенетичні аспекти нестабільності геному у новонароджених різних екологічних районів Івано-Франківської області PDF
З. Р. Кочерга, Л. Є. Ковальчук 202-207
Відновлення цілісності днк клітинними репаративними системами PDF (Russian)
Л. Л. Лукаш 208-213
Асоціація поліморфізму Arg72Pro гена TP53 (rs1042522) з ризиком розвитку раку сечового міхура в Україні PDF
Я. М. Міщук, Є. В. Харківська, С. В. Серга, С. Є. Шкляр, О. Е. Стаховський, Е. О. Стаховський, Ю. В. Вітрук, А. А. Кононенко, С. В. Демидов, Л. І. Остапченко, І. А. Козерецька 214-218
Аспекти дослідження багаторівневих механізмів адаптації людини до екстремальних умов Антарктики PDF
Є. В. Моісеєнко, К. В. Розова, Р. І. Янчій 218-225
Аналіз цитогенетичних досліджень ранніх репродуктивних втрат у залежності від віку матері PDF
І. Р. Ткач, Н. Л. Гулеюк, Д. В. Заставна, К. О. Сосніна, Г. М. Безкоровайна, Н. В. Гельнер 226-231
Нерівномірний розподіл гаплогруп Y-хромосоми в обласних популяціях українців PDF (Russian)
О. М. Утевская, Л. А. Атраментова 232-237
Вплив пренатального стресу на захворюваність та складність перебігу експериментального аутоімунного енцефаломієліту у щурів PDF (Russian)
С. В. Утевская, В. В. Гейко 238-243
Дослідження поширеності різних форм іхтіозу в Харківській області PDF
О. М. Федота, Ю. О. Садовниченко, Л. В. Рощенюк, В. М. Воронцов, П. П. Рижко 244-248
Частота спадкових чинників тромбофілії серед жінок з навиковим невиношуванням вагітності PDF
Л. Б. Чорна, Г. В. Макух, Д. В. Заставна, Н. В. Прокопчук, Н. В. Гельнер 249-255
ЕМТ-механізм в індукції стовбурового фенотипу мієлопроліферативних лейкемій PDF
Л. П. Швачко 256-260

Аналіз та оцінка генетичних ресурсів

Ефекти генів контролю темпів розвитку рослин у формуванні індивідуальної продуктивності пшениці і сої PDF (Russian)
О. А. Авксентьева, А. И. Зубрич, М. С. Васильченко, В. В. Шулик 261-266
Визначення стійкості азотфіксувальних мікроорганізмів ґрунту Еквадору до токсичних металів (CrO42–, Ni2+, Cu2+) PDF
О. Ю. Бєлікова, Н. А. Матвєєва, Л. С. Ястремська, О. Б. Таширев 267-272
Стійкість мікроорганізмів чорноземного ґрунту до розчинних сполук міді PDF
О. А. Гаврилюк, В. М. Говоруха, О. Б. Таширев 273-278
Використання ДНК-маркерів для вивчення генетичного поліморфізму генотипів м’якої пшениці (Triticum aestivum Desf.) Азербайджану PDF (Russian)
Э. С. Гаджиев, З. И. Акпаров, Р. Т. Алиев, С. М. Бабаева, В. И. Иззатуллаева, М. А. Аббасов, А. Д. Мамедова 273-278
Таксономічне положення пігментованих дріжджів, ізольованих з екосистем Антарктики PDF
Г. В. Гладка, В. О. Романовська, Н. Л. Белькова, О. С. Юнгін, О. Б. Таширев 285-290
Залежність зернової продуктивності колоса головного пагона від маси сухої речовини стебла у сортів озимої пшениці PDF
О. В. Зборівська, Г. О. Прядкіна, О. Г. Соколовська-Сергієнко, Н. М. Махаринська 291-296
Створення і дослідження матеріалу Triticum aestivum L. з інтрогресіями від Aegilops biuncialis Vis. PDF
Н. О. Козуб, І. О. Созінов, Г. Я. Бідник, Н. О. Дем’янова, О. І. Созінова, А. В. Карелов, Л. А. Пилипенко, Я. Б. Блюм, О. О. Созінов 297-301
Вплив зниженої температури на синтез флавоноїдів у культурах «бородатих» коренів Artemisia vulgaris L. та Artemisia annua L. PDF
Н. А. Матвєєва, О. А. Гаврилюк, Л. С. Ястремська 302-307
Сучасні методичні підходи до оцінювання стану паркових лісових екосистем PDF
Н. В. Мірошник, О. В. Тертична, І. К. Тесленко 308-314
Біохімічні критерії насіння нуту звичайного (Cicer arietinum L.) для добору генотипів продовольчого напряму PDF
О. О. Молодченкова, Т. В. Картузова, Л. Я. Безкровна, О. Б. Лихота, О. В. Бушулян, Г. Д. Лаврова 315-320
Біохімічний аналіз і оцінка сучасних однодомних сортів конопель Cannabis sativa L. за вмістом канабіноїдних речовин PDF
А. С. Полякова 321-328
Вплив різних факторів на антирадикальну активність екстрактів Panax ginseng С. A. Meyer PDF (Russian)
В. Н. Решетников, А. Г. Шутова, С. Н. Шиш, Т. В. Гиль 329-333
Генетична різноманітність сортів пшениці м’якої ярої за локусами запасних білків PDF
Т. О. Собко, Л. В. Сірант, Г. М. Лісова 334-339
Актиноміцети ризосфери Juniperus excels Bield. – антагоністи фітопатогенної мікробіоти PDF
С. І. Тістечок, В. Я. Сирватка, В. О. Федоренко, О. М. Громико 340-345
Поліморфізм в регіоні, що передує кодуючій ділянці гена Ppd-D1, у Aegilops tauschii Coss. PDF (Russian)
Г. А. Чеботарь, В. Е. Сечняк, Т. Ю. Юрганова, С. В. Чеботарь 346-351
Генетичний потенціал бактерій, що виділені із забруднених кадмієм грунтів PDF (Russian)
О. С. Юнгин, Е. Ю. Беликова, Г. В. Гладка, А. Б. Таширев 352-356
Термодинамічне прогнозування ефективності вилучення із розчину токсичних металів мікроорганізмами та їх генетичний потенціал PDF (English)
V. M. Hovorukha, O. B. Tashyrev 357-362

Екогенетика

Вплив мікрохвиль на прояв ефекту положення гена мозаїчного типу у Drosophila melanogaster Meig. PDF
Л. Д. Дика, В. Ю. Страшнюк 363-368
Вплив гербіцидів на рослини у зв’язку з формуванням арбускулярного мікоризного симбіозу PDF
Ж. З. Гуральчук, А. М. Сичук, О. В. Гуменюк 369-373
Вплив додаткового освітлення за допомогою ламп на сонячних батареях на ріст, розвиток та зернову продуктивність вівса сорту Незламний PDF
В. А. Кацан, А. І. Потопальський, Б. О. Задорожній 374-380
Ртуть-резистентні бактерії у екосистемах Антарктики PDF
І. Б. Сіома, В. М. Говоруха, О. Б. Таширев 381-386
Розвиток каріологічних і молекулярно-генетичних досліджень болотних і суходільних популяцій хвойних PDF (Russian)
Т. С. Седельникова 387-392
Пуфова активність політенних хромосом у Drosophila melanogaster Meig. за мікрохвильового опромінювання PDF (Russian)
М. Н. Шейка, В. Ю. Страшнюк 393-398
Вивчення радіопротекторних властивостей деяких фітоекстрактів з флори лікарських рослин Азербайджану PDF (English)
E. N. Shamilov, A. S. Abdullaev, V. E. Shamilli, I. V. Azizov 399-402

Додаток

Вибрані тези доповідей на XIII Міжнародній науковій конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» (17–21 вересня 2018 р., Яремче, Україна) PDF
  403-410


ISSN: 2415-3826